Jaktskyttets A B C

Jaktskyttets ABC II

Handbok i jaktskytte för jägare

Jaktskyttets ABC II, är ett påbyggnadsmaterial i ämnet jaktskytte och kan ses som en handbok i jaktskytte för jägare. Boken är en fortsättning på Jaktskyttets ABC, (som vi gett ut tidigare och sålt i ca. 25 000 ex.) där vi behandlade detaljer som är viktiga för jaktskottets grunder. ABC II ger en fördjupning i ämnet jaktskytte och är skriven av den mycket erfarne skjutinstruktören CG Smålänning. Boken ges ut av Jägareförbundet Gävleborg och omfattar 40 sidor.

ABC II behandlar främst kulskytte och faktorer kring vapen, riktmedel, ammunition, inskjutning och skjutteknik i olika former, som alla påverkar resultatet för ett lyckat jaktskott. I boken ges många tips och teorier om hur man anpassar sitt vapen och hur man lär sig att göra en korrekt inskjutning. Träningstips ges för att lära sig att skjuta effektiva skott med både hagel- och kulvapen mot både stillastående och rörliga mål. För skott mot rörliga mål behandlas skjutteknik och behov av framförhållning. Vissa övningar går ut på att lära sig att skjuta snabbt och den kunskapen kan vara en helt avgörande faktor för ett lyckat resultat vid vissa tillfällen, som t.ex. vid eftersök mot skadat vilt.

ABC II är ett utmärkt material att läsa som en studiecirkel inom t.ex. det egna jaktlaget och då kan man med fördel kontakta vårt studieförbund Studiefrämjandet för att få hjälp med planering och studieplan för kursen.

 

Beställning kan göras hos: Jägareförbundet Gävleborg CG Smålänning Björkhamregatan 32, 821 32 Bollnäs

Tel. 0278 – 240 70 Email. cg.smalanning@telia.com