Kretsplan 2022-23

 1. Justeras vid styrelsemöte 2022-12-14
 2. Meddela JFD stämmodag  tor 23/2 2023 [2022-12-06][ÅB]
 3. Sista dag för motion till FJVK stämma [fredag före 2022-12-31] medlemmarna.
 4. Medlemsrapport från JFD [Ordförande] [2023-01-05]
 5. Medlemslista, styrelse och funktionärslistor skickas ut till valberedning [2022-01-11]
 6. Räkenskaperna till revisorerna [2022-01-21] Kassören. Åter till kassören[2023-02-05]
 7. Kallelser till årsmötet 2022 till medlemmar(mail) och hemsidan [ Webbmaster ][ 2023-01-25]
 8. Styrelsemötet före årsmötet hålls den 2023-02-22 kl 16.00  [2023-01-08]
 9. Annons om FJVK årsstämma 2023 via mail  [Sekreteraren][ 2023-01-20]
 10. Uppgift antal delegater vid JFD stämma, över 200 medlemmar 3 st,  ombud[2023-01-05]
 11. KM medaljer från JFD [2023-02-04]
 12. Revisionsrapport till Styrelsens AU [ Revisorerna ] [2023-02-05]
 13. Budgetförslag till AU [Kassören ] [2023-02-05]
 14. Valberedningens förslag lämnas till AU [Valberedningen ] [2023-02-22]
 15. Kontroll av medlemskap bland föreslagna [AU] [2023-02-05]
 16. Verksamhetsberättelse för 2022 till AU [Sekreteraren] [2023-01-05]
 17. Stämma 2023 den 2023-02-23 kl 19.00
 18. Protokoll till ordförande och justeringsmän [Sekreteraren] [2023-03-03]
 19. Motioner och delegater till JFD stämman 2023 [ Sekreteraren] [2023-03-06]
 20. Förslag till utmärkelser till JFD [Ordförande] [2023-03-06]
 21. Stämmoprotokoll e-postas till JFD, medlemmarna, hemsidan [sekreteraren] [2023-03-15]
 22. Inlämning av kretsombud och ersättare till länsstämman [2023-03-06] AU
 23. Komplett lista uppgifter om styrelse, valberedning och funktionärer till JFD [2023-03-06]
 24. Verksamhetsberättelse, Balans- och resultaträkning till JFD [Sekreteraren] [2023-03-15]
 25. Styrelsemöte genomgång av motioner till länsstämman [2023-04-01]
 26. Länsförbundets stämma 2023 /4 [Ombud]  Delegater
 27. Regler, info mm ang. KM skytte ut till Skytteansvariga på älgbanorna [2023-04-30]
 28. Kretsens småviltstatistik för 2022 till AU [Småviltansvarig] [2023-06-30]
 29. Jaktlagens rapporter till /Viltdata [Jaktlagets rapportör] [2023-06-30]
 30. Kretsmästerskap i älgbaneskytte [Skytteansvariga] [2023-08-00-Getmossen/Lövsveden]
 31. Resultat från KM till JFD [Skytteansvariga] [2023-08-31]