Kretsplan 2022-23

 1. Justeras vid styrelsemöte 2022-02-10
 2. Meddela JFD Tid för stämman 2022 [2021-11-09] Sekr.
 3. Sista dag för motion till FJVK stämma [fredag före 2021-12-31] medlemmarna.
 4. Medlemslista, styrelse och funktionärslistor skickas ut till valberedning [2021-01-11]
 5. Räkenskaperna till revisorerna [2022-01-21] Kassören. Åter till kassören[2022-02-05]
 6. Kallelser till årsmötet 2022 till medlemmar(mail) och hemsidan [ Webbmaster ][ 2022-01-25]
 7. Styrelsemötet före årsmötet hålls den 2022-02-10 kl 18.00 länk ut den [2021-01-08]
 8. Annons om FJVK årsstämma 2022 via mail  [Sekreteraren][ 2022-01-20]
 9. Uppgift antal delegater vid JFD stämma, över 200 medlemmar 3 st,  ombud[2022-01-05]
 10. KM medaljer från JFD [2022-02-4] Alla skadade
 11. Revisionsrapport till Styrelsens AU [ Revisorerna ] [2022-02-05]
 12. Medlemsrapport från JFD [Ordförande] [2021-01-05]
 13. Budgetförslag till AU [Kassören ] [2022-02-05]
 14. Valberedningens förslag lämnas till AU [Valberedningen ] [2022-02-05]
 15. Kontroll av medlemskap bland föreslagna [AU] [2022-02-05]
 16. Verksamhetsberättelse för 2021 till AU [Sekreteraren] [2022-01-05]
 17. Stämma 2022 den 2022-02-24
 18. Protokoll till ordförande och justeringsmän [Sekreteraren] [2022-03-03]
 19. Motioner och delegater till JFD stämman 2022 [ Sekreteraren] [2022-03-06]
 20. Förslag till utmärkelser till JFD [Ordförande] [2022-03-06]
 21. Stämmoprotokoll e-postas till JFD, medlemmarna, hemsidan [sekreteraren] [2022-03-15]
 22. Inlämning av kretsombud och ersättare till länsstämman [2022-03-06] AU
 23. Komplett lista uppgifter om styrelse, valberedning och funktionärer till JFD [2022-03-06]
 24. Verksamhetsberättelse, Balans- och resultaträkning till JFD [Sekreteraren] [2022-03-15]
 25. Styrelsemöte genomgång av motioner till länsstämman [2022-04-01]
 26. Länsförbundets stämma 9/4 [Ombud]  Delegater
 27. Regler, info mm ang. KM skytte ut till Skytteansvariga på älgbanorna [2022-04-30]
 28. Kretsens småviltstatistik för 2020 till AU [Småviltansvarig] [2022-06-30]
 29. Jaktlagens rapporter till Småviltansvarig/Viltdata [Jaktlagets rapportör] [2022-06-30]
 30. Kretsmästerskap i älgbaneskytte [Skytteansvariga] [2022-08-00-Getmossen/Lövsveden]
 31. Resultat från KM till JFD [Skytteansvariga] [2022-08-31]