Kretsplan JFJVK 2019/2020

 1. Justerat senast [2019-11-27-ÅB]
 2. Styrelsemöte 7 nov.  Åsgarn[2019-10-29]
 3. Bokning av årsmöteslokal för 2020, v ordförande. [2019-11-31] v ordförande
 4. Meddela JFD Tid för stämman 2020 [2019-11-09] Sekr.
 5. Sista dag för motion till FJVK stämma [fredag före 2019-12-31] medlemmarna.
 6. Boka föreläsare temakväll den 20/2 [2020-01-06] IF/ÅB
 7. Boka lokal temakväll 20/2 IF
 8. Boka annons Annonsbladet v 5, SMS ÄSO, Hemsidan [2020-01-15] ÅB
 9. Få godkännande av Folkare JVK för Temakväll och SMS ÄSO. [2020-01-15] ÅB
 10. Rapport viltolyckor  till AU/GÄSO/SDÄSO/Avesta kommun  [ 2020-01-12] Ordf.
 11. Medlemslista, styrelse och funktionärslistor skickas ut till valberedning[2020-01-11]
 12. Räkenskaperna till revisorerna [2020-01-21] Kassören. Åter till kassören[2020-02-05]
 13. Kallelser till årsmötet 2020 till medlemmar(mail) och hemsidan [ Webbmaster ][ 2020-01-25]
 14. Beställning av ev förtjänsttecken [2019-12-31]
 15. Styrelsemötet före årsmötet hålls den 2020-02-05 kl 18.00 kallelse ut den [2020-01-10]
 16. Beställ annons om FJVK årsstämma 2020 i Annonsbladet Avesta  [Sekreteraren][ 2020-01-10]
 17. Uppgift antal delegater vid JFD stämma, <200 medlemmar 2 st,  ombud[2019-02-05]
 18. KM medaljer från JFD[2020-02-4]
 19. Revisionsrapport till Styrelsens AU [ Revisorerna ] [2020-02-05]
 20. Utbildningsrapport till AU [Utbildningsansvarig] [2020-02-05]
 21. Medlemsrapport från JFD [Ordförande] [2020-02-05]
 22. Budgetförslag till AU [Kassören ] [2020-02-05]
 23. Valberedningens förslag lämnas till AU [Valberedningen ] [2020-02-05]
 24. Kontroll av medlemskap bland föreslagna [AU] [2020-02-05]
 25. Verksamhetsberättelse till AU [Sekreteraren] [2020-02-05]
 26. AU möte Bergshyttan inför stämma 2020[Ordförande] [2020-02-05]
 27. Kretsårsmöte Bergshyttan 6 feb 2020 Kl 18.30[Ordförande] [2020-02-xx]
 28. Styrelsemöte Bergshyttan efter årsmöte 6 feb 2020 [Ordförande] [2020-04-xx]
 29. Protokoll till ordförande och justeringsmän [Sekreteraren] [2020-03-03]
 30. Motioner och delegater till JFD stämman 2020 [ Sekreteraren] [2020-03-06]
 31. Förslag till utmärkelser till JFD [Ordförande] [2020-03-06]
 32. Stämmoprotokoll e-postas till JFD, medlemmarna, hemsidan [sekreteraren] [2020-03-15]
 33. Annons AT ?
 34. Temakväll med Dan Eriksson och Hans Johansson Bergshyttan [2020-03-19]
 35. Rapport om ungdomsverksamheten till JFD [Utbildningsansvarig] [2020-03-06]
 36. Inlämning av kretsombud och ersättare till länsstämman [2020-03-06] AU
 37. Komplett lista uppgifter om styrelse, valberedning och funktionärer till JFD [2020-03-06]
 38. Verksamhetsberättelse, Balans- och resultaträkning till JFD [Sekreteraren] [2020-03-15]
 39. Styrelsemöte genomgång av motioner till länsstämman[2020-04-01]
 40. Länsförbundets stämma 4 april 2020 i Rättvik[Ombud]  Delegater
 41. Regler, info mm ang. KM skytte ut till Skytteansvariga på älgbanorna [2020-04-30]
 42. Kretsens småviltstatistik till AU [Småviltansvarig] [2020-06-30]
 43. Jaktlagens rapporter till Småviltansvarig/Viltdata [Jaktlagets rapportör] [2020-06-30]
 44. Kretsmästerskap i älgbaneskytte [Skytteansvariga] [2020-08-00-Getmossen/Lövsveden]
 45. Resultat från KM till JFD [Skytteansvariga] [2020-08-31]