Kretsplan JFJVK 2019/2020

 1. Styrelsemöte 7 nov.  Åsgarn[2019-10-29]
 2. Bokning av årsmöteslokal för 2020, v ordförande. [2019-11-31] v ordförande
 3. Meddela JFD Tid för stämman 2020 [2019-11-09] Sekr.
 4. Kallelse till Styrelsemöte
 5. Sista dag för motion till FJVK stämma [fredag före 2019-12-31] medlemmarna.
 6. Rapport viltolyckor  till AU/GÄSO/SDÄSO/Avesta kommun  [ 2020-01-12] Ordf.
 7. Medlemslista, styrelse och funktionärslistor skickas ut till valberedning[2020-01-11]
 8. Räkenskaperna till revisorerna [2020-01-21] Kassören
 9. Kallelser till årsmötet 2020 till medlemmar(mail) och hemsidan [ Webbmaster ][ 2020-01-25]
 10. Beställning av ev förtjänsttecken [2019-12-31]
 11. Styrelsemötet före årsmötet hålls den 2020-01-24 kl 18.00 kallelse ut den [2020-01-10]
 12. Beställ annonsering om FJVK årsstämma 2020 i Annonsbladet Avesta  [Sekreteraren][ 2020-01-10]
 13. Uppgift antal delegater vid JFD stämma, <200 medlemmar 2 st,  ombud[2019-02-03]
 14. Revisionsrapport till Styrelsens AU [ Revisorerna ] [2020-02-05]
 15. Utbildningsrapport till AU [Utbildningsansvarig] [2020-02-11]
 16. Medlemsrapport från JFD [Ordförande] [2020-02-11]
 17. Budgetförslag till AU [Kassören ] [2020-02-11]
 18. Valberedningens förslag lämnas till AU [Valberedningen ] [2020-02-11]
 19. Kontroll av medlemskap bland föreslagna [AU] [2020-02-11]
 20. Verksamhetsberättelse till AU [Sekreteraren] [2020-02-11]
 21. AU möte Bergshyttan inför stämma 2020[Ordförande] [2020-02-xx]
 22. Kretsårsmöte Bergshyttan xx feb 2020 Kl 18.00[Ordförande] [2020-02-xx]
 23. Styrelsemöte Bergshyttan efter årsmöte xx feb 2020 [Ordförande] [2020-02-xx]
 24. KM medaljer från JFD[2020-02-18]
 25. Protokoll till ordförande och justeringsmän [Sekreteraren] [2020-03-03]
 26. Motioner och delegater till JFD stämman 2020 [ Sekreteraren] [2020-03-06]
 27. Förslag till utmärkelser till JFD [Ordförande] [2020-03-06]
 28. Stämmoprotokoll e-postas till JFD, medlemmarna, hemsidan [sekreteraren] [2020-03-06]
 29. Rapport om ungdomsverksamheten till JFD [Utbildningsansvarig] [2020-03-06]
 30. Inlämning av kretsombud till länsstämman [2020-03-06] AU
 31. Komplett lista uppgifter om styrelse, valberedning och funktionärer till JFD [2020-03-05]
 32. Verksamhetsberättelse, Balans- och resultaträkning till JFD [Sekreteraren] [2020-03-05]
 33. Styrelsemöte genomgång av motioner till länsstämman[2020-03-22]
 34. Länsförbundets stämma 2020 i xxx[Ombud]  Delegater
 35. Regler, info mm ang KM skytte ut till Skytteansvariga på älgbanorna [2020-04-30]
 36. Kretsens småviltstatistik till AU [Småviltansvarig] [2020-06-30]
 37. Jaktlagens rapporter till Småviltansvarig/Viltdata [Jaktlagets rapportör] [2020-06-30]
 38. Kretsmästerskap i älgbaneskytte [Skytteansvariga] [2020-08-00-Getmossen/Lövsveden]
 39. Resultat från KM till JFD [Skytteansvariga] [2020-08-31]
 40. KM eftersök[Hundansvarig] [2020-08-00]