Kretsplan JFJVK 2020/2021

1.Meddela JFD Tid för kretsstämman 2021 [2021-11-09] Sekr.

2.Sista dag för motion till FJVK stämma [fredag före 2021-12-31] medlemmarna.

3.Medlemslista, styrelse och funktionärslistor skickas ut till valberedning[2021-01-11]

4.Räkenskaperna till revisorerna [2021-01-21] Kassören. Åter till kassören[2021-02-05]

5.Kallelser till årsmötet 2021 till medlemmar(mail) och hemsidan [ Webbmaster ][ 2021-01-25]

6.Styrelsemötet före årsmötet hålls den 2021-02-03 kl 18.30 kallelse ut den [2021-01-10]

7.Beställ kallelse till FJVK årsstämma 2021 av Studiefrämjandet  [Sekreteraren][ 2021-01-10]

8.Uppgift antal delegater vid JFD stämma, <200 medlemmar 3 st, ombud[2021-02-01]

9.KM medaljer från JFD[2021-02-4]

10.Revisionsrapport till Styrelsens AU [ Revisorerna ] [2021-02-01]

11.Medlemsrapport från JFD [Ordförande] [2021-01-15]

12.Budgetförslag till AU [Kassören ] [2021-02-03]

13.Valberedningens förslag lämnas till AU [Valberedningen ] [2021-02-03]

14.Kontroll av medlemskap bland föreslagna [AU] [2021-02-05]

15.Verksamhetsberättelse till AU [Sekreteraren] [2020-02-05]

16.Digetal stämma 2021-02-27

17.Protokoll till ordförande och justeringsmän [Sekreteraren] [2021-03-03]

18.Motioner och delegater till JFD stämman 2021 [ Sekreteraren] [2021-03-06]

19.Förslag till utmärkelser till JFD [Ordförande] [2021-03-06]

20.Stämmoprotokoll e-postas till JFD, medlemmarna, hemsidan [sekreteraren] [2021-03-15]

21.Inlämning av kretsombud och ersättare till länsstämman [2021-03-06] AU

22.Komplett lista uppgifter om styrelse, valberedning och funktionärer till JFD [2021-03-06]

23.Verksamhetsberättelse, Balans- och resultaträkning till JFD [Sekreteraren] [2021-03-15]

24.Styrelsemöte genomgång av motioner till länsstämman[2021-04-01]

25.Länsförbundets stämma ???? [Ombud]  Delegater

26.Regler, info mm ang. KM skytte ut till Skytteansvariga på älgbanorna [2021-04-30]

27.Kretsens småviltstatistik till AU [Småviltansvarig] [2021-06-30]

28.Jaktlagens rapporter till Småviltansvarig/Viltdata [Jaktlagets rapportör] [2021-06-30]

29.Kretsmästerskap i älgbaneskytte [Skytteansvariga] [2021-08-00-Getmossen/Lövsveden]

30.Resultat från KM till JFD [Skytteansvariga] [2021-08-31]