JAQT Ansvarig.

– Vara kretsens kontaktperson i JAQT-Svenska Jägareförbundets kvinnliga nätverk.

– Informera medieansvarig och webbmaster om aktiviteter.

– Inlämna till styrelsen verksamhetsplan för kommande års verksamhet senast 30 november samt ge budgetförslag för densamma.

– Ansvara för att fastställd budget hålls och anmäla till styrelsen eventuella avvikelser.

– Inlämna till styrelsen verksamhetsberättelse för föregående år senast 31 januari.

– Delta på länsföreningens möten där kretsarnas JAQT–ansvariga bjuds in, vanligtvis en gång per år.