Klövdjursansvarig

Omfattar frågor om skötsel av klövdjurs populationerna. Älg, Hjort, Rådjur.

Samarbetar med Älgförvaltningsansvarig

Samarbetar med ÄSO

Samarbetar med Viltolycksansvarig.

Samarbetar med Viltdata administratörer