Ordförande/Sekr./

Sammanfattningsvis kan man säga att ordförande i huvudsak borde koncentrera sina krafter på följande:

  • tillse att AU förbereder styrelsemötena ser till att AU kallas om nytt möte ej har beslutats
  • att leda styrelsen och tillse att den kallas om nytt möte ej bestämts
  • sköta om de yttre kontakterna
  • utveckla föreningen
  • framförallt sköta om de praktiska tingen och se till att de blir skötta av funktionärerna
  • svar på frågor om personuppgifter. Medlemsuppgifter lämnas ut endast mot fullmakt.

Viceordförandens uppgift är att fungera som ordförandens ersättare då ordförande inte har möjlighet att fullgöra sitt uppdrag.

Ifall ordförande avgår under perioden till exempel flyttar till annan ort, går i konkurs eller avlider förrättas ett nytt val vid nästa årsmöte eller så sammankallar styrelsen till ett extra årsmöte. Viceordförande blir inte automatiskt styrelseordförande men sköter givetvis ordförandes uppgifter till det att föreningen valt ny ordförande.

För att underlätta verksamheten har ordförande för tillfället ansvar som sekreterare, Webbmaster(utgivaransvar), Rovdjursansvar, biträdande till Klövdjurs ansvarig samt personuppgiftsansvarig enl. nya EU GDPR författningen.

[2018-05-24]