Sekreterare

  • Hanterar, distribuerar och arkivera FJVK dokument enligt stadgar och beslut.
  • Sköter kallelser till möten och tillser att, beroende på frågornas art, adjungera lämpliga funktionärer.
  • Svarar för att begärda uppgifter inkommer och besvaras.
  • Ser till att Webb master erhåller de uppgifter som styrelsen/AU beslutat skall publiceras på hemsidan.
  • Ser till att till kretsen inkommet material skickas vidare till Jaktlagen, AU, Styrelse och kommittéansvariga.
  • Håller kretsplanen uppdaterad.