Skytteansvarig.

– Informera och samarbeta med egna och anslutna skjutbanor om kretsmästerskap i älgbaneskytte.

– Ansvara för att eventuellt Kretsmästerskap i jaktskytte genomförs.

– Ansvara för att resultat från genomförda kretsmästerskap sammanställs och redovisas till JFD.

– Ansvara för att eventuellt Skyttets Dag genomförs på minst en skjutbana. Ev. samarbeta med Folkare/Hedemora JVK

– Genomföra ett möte med jaktskytteklubbar och älgskötsel–/licensområden inom kretsen för att söka samarbetspunkter, till exempel annonsering på kretsens hemsida, lån av målspel/ målfigurer/ skjutsimulator, gemensamma tävlingar, stöd med genomförandet av Björnpasset, skytteaktivitet för

ungdom och nya jägare.

– Beställa medaljer till Kretsmästerskapet i älg– och jaktskytte.

– Samordna inköp av ammunition ex. Entrémattan.

– Informera medieansvarig och webbmaster om aktiviteter.

– Anordna en Temakväll med skytte/vapen som ämnen.

– Inlämna till styrelsen verksamhetsplan för kommande års verksamhet senast 30 november samt ge budgetförslag för densamma.

– Ansvara för att fastställd budget hålls och anmäla till styrelsen eventuella avvikelser.

– Inlämna till styrelsen verksamhetsberättelse för föregående år senast 31 januari.

– Delta på länsföreningens möten där kretsarnas skytteansvariga bjuds in, vanligtvis en gång per år.