Vildsvinsansvarig

Omfattar frågor om skötsel av balanserade Vildsvinspopulationer.

Ser till att jaktlagen är uppdaterade med gällande handlingsplan för Vildsvinsförvaltning.

Ser till att Vildsvinsjouren fungerar.

Försöker ordna minst minst en temakväll Vildsvin med markägare varje år.