Viltolycksansvarig.

– Ansvara för kontaktperson– eftersökslistan ajourhålls.

– Samverka med väghållare för uppsättandet av vägskylt ”varning för älg/vildsvin”.

– Verka för bättre sikt vid vägavsnitt med hög viltolycksstatistik.

– Redovisa sammanställd statistik på utförda eftersök till berörda.

– Meddela länsansvarig (NVR) vid nya kontaktmän/eftersöksekipage inom kretsen.

– Informera medieansvarig och webbmaster om aktiviteter.

– Inlämna till styrelsen verksamhetsplan för kommande års verksamhet senast 30 november samt ge budgetförslag för densamma.

– Ansvara för att fastställd budget hålls och anmäla till styrelsen eventuella avvikelser.

– Inlämna till styrelsen verksamhetsberättelse för föregående år senast 31 januari.

– Delta på länsföreningens/polisens möten där kretsens kontaktmän och eftersöksekipage bjuds in, vanligtvis en gång per år.