Eftersöksjägare

Eftersöksjägare skall ha tillgång till registrerade hundar

Eftersöks hundarna skall registreras för de viltslag de kan användas till

Eftersöksjägare skall ha genomgått Eftersöksutbildning (intyg) eller vara den eftersökshund jaktlaget använder(Intyg)

Eftersöksjägare Vildsvin skall ha  hund som genomgått test i vildsvinshäng (Intyg)

Ha jägarexamen eller skjutit godkänt för SJF brons medalj med Klass 1 vapen