Kretsplan 2018-2019

 1. Bokning av årsmöteslokal för 2019 [2018-11-31] v ordf.
 2. Meddela JFD Tid för stämman 2019 [2018-12-10] Sekr.
 3. Kallelse till styrelsemötet den 2019-01-24 ut på hemsidan [2018-01-10] bilaga ev. Protokoll AU. Ordf,
 4. Sista dag för motion till FJVK stämma [fredag före 2018-12-31] [medlemmarna]
 5. Rapport viltolyckor  till AU/GÄSO/SDÄSO/Avesta kommun [Kretsansvarig,] [ 2019-01-12]
 6. Inbjudan till SJF medlemmar i över 50 år [2019-01-26]
 7. Medlemslista , styrelse och funktionärslistor skickas ut [2019-01-11]
 8. Räkenskaperna till revisorerna [  Kassören ] [2019-01-21]
 9. Kallelser till årsmötet 2019 till medlemmar(mail) och hemsidan [ Webbmaster ][ 2019-01-25]
 10. Beställning av förtjänsttecken till 50 åringar [2018-12-31]
 11. Styrelsemötet före årsmötet hålls den 2019-01-24 kl 18.00 kallelse ut den [2019-01-10]
 12. Beställ annonsering om FJVK årsstämma 2019 i Annonsbladet Avesta  [Sekreteraren][ 2019-01-10]
 13. Uppgift antal delegater vid JFD stämma, <200 medlemmar 2 st,  ombud[2019-02-03]
 14. Revisionsrapport till Styrelsens AU    [ Revisorerna ] [2019-02-05]
 15. Utbildningsrapport till AU [Utbildningsansvarig] [2019-02-11]
 16. Medlemsrapport från JFD [Ordförande] [2019-02-11]
 17. Budgetförslag till AU [Kassören ] [2019-02-11]
 18. Valberedningens förslag lämnas till AU [Valberedningen ] [2019-02-11]
 19. Kontroll av medlemskap bland föreslagna [AU] [2019-02-11]
 20. Verksamhetsberättelse till AU [Sekreteraren] [2019-02-11]
 21. AU möte Bergshyttan inför stämma 2019[Ordförande] [2019-02-13]
 22. Kretsårsmöte Bergshyttan 14 feb 2019 Kl 18.00[Ordförande] [2019-02-14]
 23. Styrelsemöte Bergshyttan efter årsmöte 14 feb 2019 [Ordförande] [2019-02-14]
 24. KM medaljer från JFD[2019-02-18]
 25. Protokoll till ordförande och justeringsmän [Sekreteraren] [2019-03-03]
 26. Motioner och delegater till JFD stämman 2019 [ Sekreteraren] [2019-03-06]
 27. Förslag till utmärkelser till JFD [Ordförande] [2019-03-06]
 28. Stämmoprotokoll e-postas till JFD, medlemmarna, hemsidan [sekreteraren] [2019-03-06]
 29. 50 årsmärken skickas till de som ej var på stämman[Ordförande]
 30. Rapport om ungdomsverksamheten till JFD [Utbildningsansvarig] [2019-03-06]
 31. Inlämning av kretsombud till länsstämman [2019-03-06] AU
 32. Komplett lista uppgifter om styrelse, valberedning och funktionärer till JFD [2019-03-05]
 33. Brev till JFD om hundanvändning och ändrad jaktstart för älgjakt.
 34. Verksamhetsberättelse, Balans- och resultaträkning till JFD [Sekreteraren] [2019-03-05]
 35. Styrelsemöte genomgång av motioner till länsstämman[2019-03-22]
 36. Länsförbundets stämma 2019 i Malung[Ombud] [2018-03-30-2 delegater
 37. Regler, info mm ang KM skytte ut till Skytteansvariga på älgbanorna [2019-04-30
 38. Kretsens småviltstatistik till AU [Småviltansvarig] [2019-06-30]
 39. Jaktlagens rapporter till Småviltansvarig/Viltdata [Jaktlagets rapportör] [2019-06-30]
 40. Kretsmästerskap i älgbaneskytte [Skytteansvariga] [2019-08-00-Getmossen]
 41. Resultat från KM till JFD [Skytteansvariga] [2019-08-31]
 42. KM eftersök[Hundansvarig] [2019-08-00]
 43. Loppis om övriga kretsar är intresserade[Getmossen][2019-08-3/4]