Föra in vapen i Sverige

Detta gäller för tillfällig införsel av jaktvapen till Sverige

Jaktsäsongen har startat och många ser fram emot att ta emot jaktgäster. Om du som jaktledare ska bjuda in utländska medborgare till jakt i Sverige krävs tillstånd för att de ska få föra in sina vapen i landet.

Det har blivit smidigare att söka tillstånd men det finns några saker att tänka på för att tillstånd ska beviljas och för att undvika förseningar.

 

För medborgare inom Norden

Jägare med vapenlicens bosatta i Norge, Finland eller Danmark behöver inte ansöka om ett tillfälligt införseltillstånd för att jaga i Sverige. Det räcker med att göra en skjutvapendeklaration hos Tullverket vid in- och utresa till Sverige. Du måste dock alltid ha med vapenlicens eller europeiskt skjutvapenpass.

 

Medborgare Inom EU

Om du bjuder in jaktgäster från ett annat EU-land måste du ansöka om ett införseltillstånd hos polisen.

Blanketten ska vara fullständigt ifylld med personnummer för både dig som bjuder in till jakt och gästen.

En inskannad kopia av din lagfart eller annat som styrker ditt ägande och jakträtt samt en kopia av jaktgästens europeiska skjutvapenpass ska bifogas.

 

Medborgare ifrån USA

För jaktgäster från ett annat land där man inte utfärdar vapentillstånd eller vapenlicenser krävs ytterligare två dokument, i tillägg till de som krävs för EU-medborgare.

Ett intyg från landets lokala polis eller motsvarande, där det framgår att jaktgästen är laglydig och kan hantera det vapen som tillståndet gäller, samt ett intyg från dig som jaktvärd eller tävlingsansvarig om din jaktgästs vapenvana och skjutskicklighet.

 

Ansökningsformuläret ska fyllas i elektroniskt, det finns risk att polisen inte godkänner blanketter ifyllda för hand. Skicka in ansökan och betala avgiften i så god tid som möjligt, minst 6 veckor före planerad inresa till Sverige.

Samtliga handlingar ska skickas via e-post till:
weapon-arlanda.stockholm@polisen.se
Skriv ditt för- och efternamn i ärendefältet.

Jaktgästen ska deklarera skjutvapen och ammunition i Sverige, ta med tillståndet och visa upp hos Tullverket vid inresan. Glöm inte att vapnet måste vara godkänt för jakt i Sverige.