Välkommen till Håbo jaktvårdskrets

Summering av årsmöte!

Årsmötet hölls traditionsenligt i Brunnsta 11/2.

Årsmötesförhandlingarna avhandlades snabbt och effektivt av mötesordföranden Robert Tiblom.
Efter det fick vi lyssna till Ordförande  från Länsföreningen Jägareförbundet Uppsala län Torsten Nilsson besökte oss och höll ett kort föredrag om arbetet i länet och kommande möjligheter och utmaningar.

Vi fick efter årsmötesförhandlingarna lyssna till Marianne Nordahl som föreläste om första hjälpen för våra fyrbenta jaktkamrater.

Ny sammansättning av styrelsen i Håbo jaktvårdskrets:
De platser som ersattes var Michael Carlsson som lämnade sin plats efter många års arbete, samt fyllnadsval efter Claes Breitholtz.
Daniel Thorén och Magnus Svensson är nya ledamöter i styrelsen och vi hälsar dem varmt välkomna!

Intäkterna från kvällens förtäring skänks oavkortat till Röda korsets verksamhet i Bålsta och stolt kan Håbo jaktvårdskrets bidra med 1500kr från kvällen.

Verksamhetsberättelsen hittar du här:
HÅBO JAKTVÅRDSKRETS ÅRSBERÄTTELSE 2019

Balansräkningen hittar du här:
Balansräkning Håbo Jvk 2019