Älgjakt avskjutning 2021/2022

2021/2022 Älgjakt Håbo  Licensområde 1 och 2, (ej Skokloster)
8 oktober 2021 –

2021-10-09: 1 pinntjur skjuten på Skörby

2021-10-19: 1 älgkalv skjuten – Wij
(Fullt på tilldelning södra)

2021-10-23: 1 älgkalv skjuten på Fiskbrunna
(2 kalvar återstår på tilldelning norra)

Älgstammen är fortfarande svag, men betesskador har observerats och därför tilldelas ett vuxet djur, kviga eller pinntjur, i Håbo södra.

 • Brunnsta/Åby/Segersta – 2 älgkalvar
 • Kivinge/Katrinedal/Fiskbrunna – 1 älgkalv
 • Skörby/Kalmarnäs/Låddersta/Valla/Brunna-Lundby – 1 vuxen (kviga eller pinntjur), 1 älgkalv
 • Avlysningsjakt och endast ett djur per jaktlag.
 • De jaktlag som delar på en kalv skall själva säkerställa kommunikationen mellan lagen inför jakt, tidpunkt för jakt mm i syfte att inte överskjuta. En SMS-grupp för detta ändamål kommer att användas.
 • Observera ny jakttid: Start 8 oktober!

Rapportering fällt vilt

  • Avrapportering sker omgående i skogen via SMS Gruppen till Håbo Jaktvårdskrets
  • All information publiceras därefter och uppdateras löpande på Håbo Jaktvårdskrets hemsida,
  • Det är respektive jaktledares ansvar att både avrapportera skjutet vilt samt att hålls sig informerad om aktuellt avskjutningsläge.

Fällavgifter

 • Länsstyrelsen har fastställt åretsavgifter till 100kr / kalv
 • Fällavgiften betalas in till Håbojaktvårdskrets bankgiro 463-2592 senast 10 dagar efter fällt vilt

Fel- eller överavskjutning

 • I det fall ett jaktlag felskjuter, alternativ överskjuter i förhållande till tilldelning kommer detta att innebära att jaktlaget avstängs från att delta nästkommande säsong där tilldelning normalt skulle ha skett.

Sedan säsongen 19/20 är Skoklosterhalvön inkluderad i Håtuna Älgskötselområde och all samordning av älgjakten för detta område hanteras och kommuniceras genom dess styrelse direkt till berörda jakträttsinnehavare.
Denna  information berör ej jakträttsinnehavare på Skoklosterhalvön.

Med bästa hälsningar

 

Styrelsen i Håbo jaktvårdskrets

Bålsta 2021-09-13