Jägareförbundet Hallstaviks Jaktvårdskrets

 

Hallstaviks Jaktvårdskrets omfattar ca 50.000 hektar vilket motsvarar nästan en fjärdedel av Norrtälje kommuns yta. Kretsen har ca 250 medlemmar som på sitt årsmöte väljer en styrelse för att leda det praktiska arbetet inom kretsen.

Inom kretsen arbetar vi bl.a. med att informera jägare, myndigheter och allmänhet. Vi anordnar även kurser för nya jägare och för jägare som har kommit en bit på väg. Exempel på kurser kan vara viltspår för hund, eftersök och skytte m.m.

I samarbete med jägare och jaktlag inom kretsen bedrivs också ett omfattande arbete med inventering och rapportering för att vi ska ha en god överblick över viltstammarnas utveckling inom kretsens geografiska område.

123