Bornan Älgskötselområde

Bornan Älgskötselområde

Bornan Älgskötselområde består av 5.811 hektar som ligger väl samlat kring sjön Bornan. Inom älgskötselområdet jagar 14 st. älgjaktlag där det genomsnittliga älgjaktlaget är 402 hektar stort. Älgskötselområdets målsättning är att genom en bra samverkan mellan jaktlagen i jakt- och viltvårdsfrågor kunna hålla en god älgstam kombinerat med låga betesskador på skog

 

 

123