Välkommen till Herrljunga jaktvårdskrets

Kretsens areal när det gäller registrering till Älgjakt uppgår till ca 50 000 HA. Medlemsantalet är 357.

 

 

Rapportera övrigt vilt!

Glöm ej att rapportera på  http://www.viltdata.se/  innan sista augusti.

Din rapportering är viktig!