Dagordning årsmöte 2022-02-10

 1. Mötet öppnas.
 2. Fastställande av röstlängd.
 3. Val av årsmötesfunktionärer. Ordförande samt 2st protokolljusterare, sekreterare utsedd av styrelsen, Johan Fagerberg
 4. Årsmötet stadgenligt utlyst. Svensk Jakt nr 2-3 2022 samt med personlig kallelse via mail och annons i SLA.
 5. Fastställande av dagordning.
 6. Styrelsen och kretsens verksamhet och förvaltningsberättelse
 7. Revisorernas berättelse.
 8. Fastställande av balans och resultaträkning för 2021.
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 10. Val av antal ledamöter i styrelsen (nu 10 st.) samt val av ledamöter i styrelsen. I tur att avgå av styrelsens ledamöter är, Jean Frick, Anders Klaar, Andreas Johansson, Veronica Lindberg och Lars Petterson.
 11. Val av en av ledamöterna till kretsens ordförande. Nuvarande Jean Frick
 12. Val av två revisorer och två ersättare. Ordinarie är Martin Korneliussen och Jonas Carlstein, ersättare Melker Carlstein och Simon Bylund. Melker har avböjt omval.
 13. Anmälan om representation från lokal organisation med anknytning till jakt och viltvård. Harry Englund, Mofalla för Hjo Tibro Viltvårdsförening.
 14. Anmälan av kommun och LRF utsedda representanter att vara adjungerade i styrelsen. För kommunen Kjell Olsson och för Hjo LRF avdelning Patrik Fagerberg och Per Ekström för S Fågelås LRF- avdelning.
 15. Val av informationsansvarig. Nuvarande Jean Frick
 16. Val av studieansvarig samt kurshandledare. Nuvarande studieansvarig är Johan Fagerberg.
 17. Val av ungdomsansvarig. Nuvarande Andreas Johansson.
 18. Val av ombud till länets årsstämma, 6st ordinarie samt 6st ersättare. 2021 års ersättare var. Jean Frick, Johan Fagerberg, Linus Dahlqvist, Martin Korneliussen, Christer Nevelius och Veronica Lindberg. (Dessa fick stå kvar efter som det blev endast en som fick åka.)
 19. Val av valberedning. Sammankallande Morgan Svensson avgår, övriga ledamöter är Per Hulmarker och Petter Holmgren.
 20. Val av ledamot i valberedningen för Jägarförbundet Skaraborg. För Tidaholms- JVK, nuvarande Rolf Gustavsson. För Hjo- JVK, nuvarande Gunnar Persson. ( Både ordinarie och ersättare kallas numera.)
 21. Val av ledamot i eventuella kommittéer eller arbetsgrupper i studiefrämjandet, nuvarande är Johan Fagerberg.
 22. Överläggningar om verksamhetsplan och budget för 2022. Sekreterare och kassör redogör.
 23. Styrelsen i ärenden som länsföreningen infordrat yttrande om.
 24. Beslut om sättet att kalla till nästa årsmöte. Förslag. Annons i Svensk Jakt nr 1 eller 2/3 2022 samt minst en vecka innan årsmötet även med personlig kallelse via mail. Och eventuellt annons i SLA.
 25. Skrivelser cirkulär och motioner.
 26. Övriga frågor och informationer.
 27. Fastställa ett datum för grisjakt i hela kretsen. Förslag 12-13/11.
 28. Påminnelse till alla.
 29. ÄSO information. Kjell G och Gunnar P informerar om läget.
 • Årsmötet avslutas. Därmed är det dags att kaffet serveras.