Verksamhetsberättelse 2021

Styrelsen har under året bestått av följande:

Ordförande: Jean Frick

Vice ordf. Anders Klaar

Kassaförvaltare: Marcus Elf

Sekreterare: Johan Fagerberg

Ledamöter: Lars Pettersson, Veronika Lindberg, Andreas Johansson, Viktor Löfmark,

Linus Dahlqvist, Petra Johansson.

Ungdom: Andreas Johansson

Studieansvarig: Johan Fagerberg

JAQT/Hemsida: Veronica Lindberg

Hund: Viktor Löfmark

Rovdjur: Lars Pettersson

Rep Hjo kommun: Kjell Olsson

Rep LRF: Patrik Fagerberg, Per Ekström

Rep Hjo-Tibro Jaktvårdsförening: Harry Englund

Medlemsantal enl. senaste uppgiften, 296 st.

Verksamheter

Årsmöte hölls den 4/2 Teams möte.

Styrelsen har under året hållit 2st styrelsemöten

1 konstituerande styrelsemöte

1 AU- möte var för sig på hemmaplan, utskick.

Styrelsen har i kretsen arrangerat följande aktiviteter.

28/2 Rävklappjakt. Blev inställd i sista stund men med förslag att man jagade jaktlagsvis i stället.

8/8 Predatorjakt redovisning.

14/8 Skyttedag med prova på och möjlighet att avlägga vildsvinspass.

11/9 Älglagsskytte.

25-26/9 Besök på vildsvinshägn för hundtestning.

10/10 After älg.

8/11 Jägarträff med KJ Brindbergs som föreläste om Dovhjortsförvaltning.

13-14/11 Vildsvinsjakt i kretsen.

20/11 Familjedag pingst kyrkan Skövde, 50 ungdomar och 25 vuxna.

8/12 Vargmöte i Korsberga bygdegård i samarbete med LRF.

Styrelsen vill tacka för detta år och förtroendet att leda kretsens arbete.

Hjo den 3 januari 2022

Styrelsen genom

Jean Frick. Ordf. Jägarförbundet HJO