Tillstånd för rörlig belysning/bildförstärkare vid jakt.

Hjo Älgskötselområde har fått sin ansökan godkänd och vi har nu fått tillstånd att använda rörlig belysning/bildförstärkare vid skyddsjakt på vildsvin i växande gröda.

Grisar som skjuts med något av dessa hjälpmedel måste rapporteras in till Christer Persson på sms: 073-505 94 15.

Meddela Grisens kön och ålder samt datum och klockslag.

(Sedan är det frivilligt att uppge plats, kaliber, hur långt grisen gick. Detta endast för vår egen skull, för att kunna se vad som fungerar).

Du bör ha med en kopia på tillståndet när du är ute och  jagar.

Tillstånd för rörlig belysning.