Startsida

Jägareförbundet Hofors – Torsåker


Älgstigen 2017 Resultat

Här hittar du resultaten från Älgstigen i Sälgsjön.
Klicka här>>>


Var en del i arbetet med att förebygga illegal björnjakt!

De flesta jägare som deltar i björnjakten följer de bestämmelser som finns, men det finns tyvärr ett fåtal som inte gör det. Länsstyrelsen samarbetar med Polisregion mitt, storskogsägarna i länet samt Jägareförbundet Gävleborg för att motverka illegal björnjakt. Vi hoppas att du som jagar björn också vill vara delaktig i det arbetet.

Se bifogad PDF för fullständigt informationsbrev och sprid det gärna vidare till dina jaktkamrater.


Björnspillningsinventering
21 augusti – 31 oktober

Varför?
Björnspillningsinventeringar utgör basen för beräkningar av björnstammens storlek, utveckling och utbredning i länen och i Sverige som helhet. Olika delar av Sverige inventeras olika år. Liknande inventeringar genomförs även i Norge.

Hur?
Jägare och andra samlar in björnspillningar som DNAanalyseras. Resultaten används främst för att beräkna antalet björnar samt överlevnad, spridning och släktskap bland björnarna.

Provtagningsmaterial
Länsstyrelsen och Svenska Jägareförbundet förser jägare, samebyar och andra med provtagnings-kit fram till provtagningsperioden. Kit finns även att hämta på flera utlämningsställen.

Mer information finns på webbplatsen: www.bjornspillningsinventering.se
Samt i denna PDF>>>


Harjakt med stövare för ungdomar

Söndagen den 26 februari genomfördes en harjakt för ungdomar med gott resultat.

Stort tack till hundförarna Bosse, Leif och Håkan!


Rovviltsinventering

Länsstyrelsen är beroende av jägarkåren för att få in rapporter på intressanta spår och observationer av stora rovdjur. Jägarkåren är beroende av Länsstyrelsens kvalitetssäkring för att kunna argumentera för en faktabaserad förvaltning av våra rovdjur. Jägareförbundet Gävleborg och länets Länsstyrelse har därför gemensamt informerat nyckelpersoner i länets kretsar om hur vi kan hjälpas åt för att få en så heltäckande bild som möjligt av länets rovviltsförekomst.

Läs mer här>>>


Information från JAQT!

Läs mer här>>>


Stor, stark och omtyckt

Läs senaste nyhetsbreven från Jägareförbundet här:


Från Jägareförbundet

Uttalande från de markägande bolagen och Svenska Jägareförbundet angående älgförvaltningen.

Läs mer här>>>


Vill du skjuta björnpasset?

Kontakta:
Lasse ”Pinnen” Larsson Bengt-Olov Hedlund
lasseberra@telia.com bengtolov.hedlund@krets18.se
070-699 42 06 070-586 96 69

Utbildningar!

Klicka här för aktuella utbildningar>>>


Viltdata

Har du frågor eller problem med Viltdata.se?

Klicka här för att läsa mer och ladda ner lathundar för både småvilt- och älgrapporteringen!


Har du Rovdjursobservationer?

OBS!!! Ny sida att rapportera på!
Registera dina observationer på: Scandobs.se


Sidan uppdateras löpande. Välkommen tillbaka!