Rovviltsinventering

Länsstyrelsen är beroende av jägarkåren för att få in rapporter på intressanta spår och observationer av stora rovdjur. Jägarkåren är beroende av Länsstyrelsens kvalitetssäkring för att kunna argumentera för en faktabaserad förvaltning av våra rovdjur. Jägareförbundet Gävleborg och länets Länsstyrelse har därför gemensamt informerat nyckelpersoner i länets kretsar om hur vi kan hjälpas åt för att få en så heltäckande bild som möjligt av länets rovviltsförekomst.

De verktyg vi i första hand använder oss av är www.skandobs.se eller appen Skandobs touch som funkar på alla sorters smarta mobiltelefoner. Vi kommer även vara Länsstyrelsen behjälpliga med att samla in spillning, nu under vintern blir det vargspillning och till sommaren/hösten blir det björnspillning. Alla kan vi hjälpas åt att samla in spillning, material och information om hur du går till väga finns hos kretsens ansvariga. Har du inte tillgång till rätt material för stunden så samla in ett prov i en vanlig hundbajspåse e. dyl. utan att kontaminera med annat DNA, där en räv passerat en vargspillning är oftast provet kontaminerat med rävens DNA. Kom också ihåg att ta koordinater på platsen, endera med appen skandobs eller den vanliga jakt-GPS:en.

Viktigt att komma ihåg:

  • Alla rapporter är viktiga, även de som Länsstyrelsen inte kontrollerar. Fortsätt rapportera, den 27:e rapporten du lämnar in kanske blir den som gör att två familjegrupper kan särskiljas.
  • Rapportera även om ”alla vet” att det finns rovdjur inom ett visst område.
  • Var inte rädd för att rapportera ”fel”, även erfarna spårare vittnar om spårningar som efter kilometrar visats sig vara helt fel art. Det är bättre att rapportera en gång för mycket.

Ladda ner och läs information om Att samla in vargspillning som PDF