Björnspillningsinventering 21 augusti – 31 oktober!