Älgkasserare

Nedanstående personer har nyligen fått behörighet av Länsstyrelsen att utfärda intyg om otjänlighet för fälld älg enligt NFS 2011:7.

Observera att de inte får utfärda intyg i sitt eget älgskötselområde eller licensområde!

Personerna har utbildats via jägareförbundet och Länsstyrelsen för att kunna bedöma eventuell otjänlighet hos fälld älg. Dessa personer ska enbart kontaktas då en vid jakt antagen frisk älg fällts som visar sig vara av sådan art att den inte hel, eller delar av bedöms som människoföda. Skjuts älgen enligt § 40b i jaktförordningen, alltså att man uppmärksammat att älgen är skadad och därför avlivar den ska polisen kontaktas.

Då en älg döms ut och intyg upprättas innebär det INTE att en ny älg får skjutas. Vid älgskötselområde bestäms detta av styrelsen och eventuellt i samråd med Länsstyrelsen. Gäller det licensområde ska en ansökan om ny älg skickas till Länsstyrelsen.