Kommunal Jaktmark

På markerna runt Ingelstorpsskolan i Smedby arrenderar kretsen jaktmark av kalmar kommun.

Kretsen anordnar träffar under året tillsammans med medlemmar ur Kalmarsunds Jvk.

Det hålls familjedagar, hundträning, tornbygge mm och givetvis jakt på framförallt rådjur, vildsvin och räv.

Håll utskick i ”evenemang” eller kontakta styrelsen för mer information när det är dags för nästa träff.