Rovdjursrapportör och samordnare

Naturvårdsverket har träffat ett avtal med Jägareförbundet angående inventering och rapportering av stora rovdjur.  I avtalet står det bl.a. att ”Jägareförbundet skall bygga upp en organisation för att löpande kunna rapportera spår och andra observationer av de stora rovdjuren direkt till länsstyrelserna samt kunna medverka vid genomförandet av lodjursinventeringar.  Avtalet säger också att  ”Kretssamordnaren skall utan dröjsmål rapportera förekomst av lodjur, varg, björn och järv till den som är länsstyrelsens kvalitetssäkrare i berörd del av länet.” Att rapporterade uppgifter är riktiga bör dessförinnan, så långt möjligt, bedömas av kretssamordnaren. Denne ska vara kontaktperson mellan länsstyrelsen och jägarna i jaktvårdskretsen.

Kontaktperson för  Kalmarsunds jaktvårdskrets:

 

Germund Eriksson

mailto: Germund Eriksson