Välkommen

 

Kretsen genomför för närvarande begränsat med medlemsaktiviteter med hänsyn till pågående pandemi.

Juli
11/7 – Länsmästerskap eftersök

Augusti
8/8 – Kuljaktstig

September

Mvh
Kretsstyrelsen