Välkommen

L

Här kan du hitta information om kretsens verksamhet och aktiviteter.

Februari
– 5/2 Årsmöte

Mars

April

Maj
– 23/5  Kretsmästerskap i eftersökMvh
Kretsstyrelsen