Marstrands Jaktvårdsförening

Marstrands Jaktvårdsförening är en underförening till jaktvårdskretsen. Föreningen samordnar kustjakten i Marstrand med omnejd i Kungälvs kommun. Jakten omfattar bland annat mink, grävling och övrig predatorjakt, sjöfågel med till exempel ejder, skarv och säljakt. Föreningen arrenderar ett par öar där dess medlemmar bedriver jakt. Övrig jakt sker på så kallade kronoholmar samt privat mark.
Jaktvårdskretsens representant i föreningen är Leif Julin, ljulin42@gmail.com