Älgförvaltning

Älgförvaltninggrupper:
218-8299-14 Beslut ledamöter ÄFG 2015-2018

 

Länsstyrelsens information:
Älgförvaltningsområden
Älgskötselområden som registrerats i Hallands län

 

Information om älgförvaltning 2014:
Älgförvaltingsområde ÄFO norr

 

Aktiviteter inom älgskötselområde (ÄSO) och älgförvaltningsområde (ÄFO) under ett år:
Planering under året för ÄSO och ÄFO

 

Andra dokument:
Gemensam älgskötselpan för Kungsbackas älgskötselområden 2007-07-01 – 2010-06-30
Tillägg till Gemensam älgskötselplan för Kungsbackas älgskötselområden 20070701-20100630
Älgskötselplan godk_20070701_20100630_1
Älgskötslplan godk_20070701_20100630_2
Älgförvaltningsplan 2014-2016 ÄFO Norr
Älgpolicy Sv Jägareförb 1010
Förslag till gemensam älgskötselplan 2004