Ungdoms- och nyjägarjakter hösten 2020

Jägareförbundets Kungsbackakrets anordnar ungdoms- och nyjägarjakter för ungdomar i åldrarna 16-25 år samt jägare som under de senaste åren tagit jägarexamen. Datumen för årets jakter är den 10/10, 14/11 och 12/12. Deltagande är kostnadsfritt.

Syftet med jakterna är att främja möjligheterna för unga och nya jägare att komma ut i det vilda och jaga. Därtill syftar jakterna till att unga och nya jägare ska få komma i kontakt med andra jägare och skapa ett kontaktnät där vi kan utbyta erfarenheter och kunskap.

Jakterna genomförs på Kungsbackakretsens egenarrenderade jaktmarker i norra delen av Halland, strax söder om Kungsbacka. Mer info om plats och tid ges vid anmälan. Jakten avslutas med gemensam grillning där kretsen bjuder på grillkorv.

Deltagarna ska själva ta med sig:

  • Eventuell dryck och fikabröd,
  • Jaktkläder efter väder,
  • Reflexväst eller annan klädsel som gör att du syns i skogen,
  • Ryggsäck med sittpall eller annan lämplig sittutrustning,
  • Statligt jaktkort (löses via naturvårdsverkets hemsida),
  • Medlemsbevis för medlemsskap Jägareförbundet (medlemskap löses enkelt via Jägareförbundets hemsida),
  • Jägarexamenbevis eller, för ungdomar som vill jaga under uppsikt, vuxen med jägarexamensbevis,
  • Eget vapen,
  • Hörselskydd.

Med anledning av stundande Coronapandemi kan jakterna till följd av ytterligare spridning och/eller ändrade myndighetsföreskrifter ställas in med kort varsel. Förutsatt att ingen förändring sker inför jakterna genomför vi emellertid dessa med Coronaviruset i åtanke samt följer de myndighetsföreskrifter som gäller vid tiden för respektive jakt i syfte att inte bidra till smittspridning.

Vi ser fram emot din anmälan!

Anmälan görs till Lennart Andersson på telefon; 0702-26 55 17 eller mejlledes på; silverravenlennart@hotmail.com 

I tillägg till den personuppgiftpolicy (GDPR) som gäller centralt på Jägareförbundet (https://jagareforbundet.se/var-verksamhet/policys/gdpr—personuppgiftspolicy/) raderas samtliga uppgifter som samlas in om deltagarna i syfte att hålla kontakten med deltagarna efter det att samtliga årets jakter hållits. I det fall du vill ha dina uppgifter raderade tidigare än så, kontakta någon av de ansvariga för jakterna.