Bli medlem i Jägareförbundet Lidingö

web stats

Vill du tillhöra vår jaktvårdkrets?

Som medlem i Jägareförbundet tillhör du en jaktkrets. Om du inte gör något aktivt val vid inträdet i Jägareförbundet blir du placerad i den krets där du är bosatt. Om du redan är medlem när du flyttar till Lidingö måste du själv ändra din kretstillhörighet.

Om du är eller vill bli aktiv på Lidingö men inte bosatt här kan du byta kretstillhörighet till oss.

Delar av din medlemsavgift går till att stödja kretsens arbete och aktiviteter. Du måste vara knuten till vår krets för att få delta vid vissa av våra aktiviteter.

Byt kretstillhörighet genom att kontakta Jägareförbundets medlemsservice. Deras kontaktuppgifter hittar du här: https://jagareforbundet.se/medlem/medlemsservice1/
Där kan du även bli medlem i Svenska Jägareförbundet om du inte redan är det.

Medlemsavgift för våra olika medlemsformer hittar du här: