Priser

web stats
Skytteträning:
Startavgift vuxen 60 kr Startavgiften täcker kostnad för målmaterial och hallhyra
Startavgift ungdom 60 kr Startavgiften inkluderar ammunition för ungdom under 25 år
1 ask ammunition 60 kr 50 skott .22lr
Lånevapen 0 kr Föreningen har vapen för utlåning. Du behöver kunna legitimera dig och skriva under vårt intyg för vapenlån
Klippkort ammunition 500 kr Klippkort för 10 askar ammunition
Årskort vuxen 750 kr Rabattkort för startavgift 1/1-31/12
Terminskort vuxen 450 kr Vårtermin VT = 1/1-30/6, hösttermin HT = 1/7-31/12
Medlemsavgifter:
Medlemsavgift för våra olika medlemsformer hittar du här
Övrigt:
Kretsens tygmärke 100 kr Märke med kretsens logotype
Orange keps 100 kr