Priser

web stats
Skytteträning:
Startavgift vuxen 60 kr Övningsskytte 22lr
Startavgift ungdom 30 kr Rabatterad startavgift för ungdom under 25 år
Startavgift hagel vuxen 100 kr Hagel markmål
Startavgift hagel ungdom 50 kr Rabatterad startavgift markmål för ungdom under 25 år
Ammunition 22lr 100 kr 50 skott
Hagel 100 kr 25 skott
Lånevapen 0 kr Föreningen har vapen för utlåning. Du behöver kunna legitimera dig och skriva under vårt intyg för vapenlån
Årskort vuxen 750 kr Avser startavgift 1/1-31/12
Terminskort vuxen 450 kr Vårtermin VT = 1/1-30/6, hösttermin HT = 1/7-31/12
Medlemsavgifter:
Medlemsavgift för våra olika medlemsformer hittar du här
Övrigt:
Kretsens tygmärke 100 kr Märke med kretsens logotype
Orange keps 150 kr