Styrelsen

Det är vi som sitter i styrelsen

 

Ordförande:                  Bertil Almqvist                  070-688 41 66   kyrksater@telia.com

Sekreterare:                 Joachim Thörn                   070-2044640

Kassör:                           Kjell Mörk                          0142-704 53

Ungdomsansvarig:      Elmer Holmqvist              070-338 33 20

Ledamot:                       Martin Ekdahl                   070-3030073

Ledamot:                       Oskar Johansson              072-2101741

Suppleant:                     Lars-Gunnar Lindkvist   0142-36 11 15

 

123