Rädda älgen!
Den svenska älgstammen är satt under hård press. Älgens naturliga föda minskar och myndigheterna vill bestämma mer över din älgjakt. Det finns för lite tall i södra Sverige. Skogsbolag och myndigheter verkar se älgen som ett skadedjur som snabbt måste minskas i antal. Det är en orimlig syn på älgen tycker vi. Älgen är en resurs, en nationalsymbol och stommen i den svenska jakten. Läs mer

Auktion för skogens konung!
Svenska Jägareförbundet arrangerar nu i samverkan med andra företag och Tradera en auktion där ALLA pengar går till att plantera tall för projektet Rädda Älgen! Läs mer

Shoppa för älgen
Köp en eller flera av våra snygga Rädda Älgen kepsar så planterar vi fem tallplantor för varje såld keps. Läs mer

En schysst älgskog
Älgen har inte tillräckligt av sitt naturliga foder när vi får stora betesskador i skogen. Men, med ganska begränsade åtgärder går det att skapa bättre förutsättningar för både älgen och skogsbruket. Läs mer

 

Facebook – Jägareförbundet Närdinghundra