Arkiv | februari, 2019

Verksamhetsberättelse 2018 finns nu ute att läsa

Verksamhetsberättelse:
Verksamhetsberättelse för Nässjö Jaktvårdskrets.
Kretsen som består av tre lokalorganisationer hade 619 medlemmar registrerade sista december. Under verksamhetsåret har sex protokollförda sammanträden hållits då samtliga styrelseledamöter och några adjungerade varit kallade. Verksamhetens innehåll har diskuterats vid styrelsemötena och på olika konferenser under året. Vi har deltagit på två kretskonferenser, en på våren och en på hösten med flera deltagare

Läs mer

Läs mer

Årsmötet för Jägareförbundet Nässjö

Under ledning av vår mångårigt stadig årsmötes ordförande Lars-Donald Axelsson valdes Sven Fägerskjöd till ny kretsordförande för Jägareförbundet Nässjö. Lars Gustafsson lämnar nu över ordförande klubban till Sven. Stora viktiga frågor för Lars har varit jägareskolan och sponsringen av ungdomsskyttet, samt införandet av jaktskyttets ABC. Nya ledamöter i styrelsen är Anna och Anders André. Vi hälsar er varmt välkomna och lycka till med kretsarbetet. Vi tackar våra föreläsare Stig Johansson som pratade viltvård och Stellan Ericsson som pratade om jakten på framtiden.

Jan-Ola Rehn kommer färdigställa kniven som kommer bli personligt anpassad till Henrik Karlsson som vann den på sin åhöra lott.

Läs mer