Verksamhetsberättelse 2014

Klicka på länken ovan för att få handlingarna som pdf fil.

Verksamhetsberättelse för Nässjö Jaktvårdskrets 2014.

 

Kretsen som består av tre lokalorganisationer har under året haft 633 medlemmar.

Under verksamhetsåret har åtta protokollförda sammanträden hållits då samtliga styrelseledamöter och några adjungerade varit kallade. Verksamhetens innehåll har diskuterats vid styrelsemöten och på kretskonferenser samt under vår planeringsdag den 26 november.

 

 

Vårt mål är

att arbeta lokalt, nationellt och internationellt för den svenska jakttraditionen och för jaktens framtid.

att föra fram jaktens stora värde för människors livskvalitet.

att arbeta för artrika och livskraftiga viltstammar och en jakt som bedrivs utifrån god kunskap och hög etik.

att erbjuda god medlemsservice.

 

Årets verksamhet har inriktats på utbildning av ungdom och jägarexamenselever, hundsektionens alltmer växande verksamhet, viltdatabasen, genomförandet av KM-Jaktskytte och KM-jaktstig. Vi har varit med och anordnat 7 planeringsmöten för Vindbonus som är en satsning på ungdomsidrotten sponsrad Stena Renewable Energy AB.  Arbetet mynnade ut i en ungdomsskyttedag i samarbete med skyttecentrets föreningar.

Flera föreläsningar i anslutning till jägarexamen som bland annat ”Fåglar i skog & mark” med naturfotografen Lars Petersson och föreläsningen med Thomas Dahlkvist som talade om Älgar i Alaskas vildmark dessa föreläsningar har varit öppna för medlemmar och allmänheten.

Nytt för året är att vi har försökt bredda oss genom att etablera oss på Facebook och har gjort mer reklam för kretsens hemsida. Föreläsningen om rovdjur av Anders Gunnarsson, som pratade om spårning av varg och lo, fick ett fantastiskt genomslag i media med en halvsida i SMÅLANDS DAGBLAD / Smålands-Tidningen den 13 december 2014 med rubriken ”Lodjur har spårats på Höglandet”. Det kom även åhörare utanför den etablerade jägarkretsen. Nyårsfirandet ställdes tyvärr in på grund av för lågt deltagande.

 

Vårt lokala mål är att fortsätta förmedla kunskap och bli mer synliga i mediala sammanhang. För att snabbare och enklare kunna nå ut med information har vi skapat en flik på kretsens hemsida där man kan anmäla sin e-post adress.

 

Under planeringsdagen den 26 november. Där Länsordförande Gunnar Lindblad inledde med en föreläsning om Jägarförbundets syn på kretsarbetet. Arbetet utgick ifrån de fyra grupperna ekonomi, hund, skytte och ungdom/utbildning. Där varje grupp arbetade med sin syn på framtida frågor. Där behandlade vi även Etik projektet. Till dessa grupper hade vi kallat funktionärer och personer med nära anknytning till de olika sektionerna. Vi bjöd på pytt i panna och ägg.

 

 

Etik projektet mynnad ut i dessa tre ledord:

Jaktlagstiftningen frihet under ansvar.

Acceptans genom tillvaratagande och hur vi framställer oss mot allmänheten i sociala forum och allmänt.

Viltvård håll predator tycket balanserat och skjut rätt djur samt stöd fodra med balans.

 

Vi har även deltagit i förbundsstämman som var i Hestra genom Lars Gustafsson och Markus Grändemark. Vi har också varit på Länsförbundets kretskonferens genom Lars Gustafsson och Johan Schavon.

Ett stort arbete genomfördes under julhelgen för att nominera en ny ledamot Simon Andersson från Vaggeryd till ÄFO 4. Där Nässjö jaktvårdskrets varit delaktig i allra högsta grad.

 

Under året har vi utbildat fem nya skjutinstruktörer.

Länsföreningens kretskamp har genomförts på skyttecentrat i vår regi. Lars Gustafsson representerade Nässjö jaktvårdskrets vid Merold Lindells begravning och överlämnade en blomma och vi skänkte en symbolisk summa på 500kr till Canserfonden.

 

Vi kommer under 2015 fortsätta utveckla skyttet och skapa aktiviteter som främjar gemenskap och glädje i jakten för alla jaktintresserade i alla åldrar.

 

 

Hundsektionen:

Verksamhetsberättelse 2014

 

Hundsektionen i Nässjö Jaktvårdskrets har under 2014 haft 2st protokollförda möten.

 

Den 4/5 hölls KM i Eftersök Ekipagen startade spårningen med sina hundar direkt på morgonen hos respektive tilldelad viltspårdomare.

Därefter samlades alla på jaktskyttecenter för att sätta förarna på prov, med både praktiska övningar som skytte, skottplatsundersökningar och ett avslutande teoriprov.

Årets vinnare och representant till Länsmästerskapet blev Sussie Lövgren med sin Labrador.

 

Under året har ytterligare utbildningar hållits med inblandade i NVR, (Nationella Viltolycksrådet) För nya kontaktmän och eftersöksekipage. Dessa utbildningar har varit polisen som hållit i och har syftat i att öka säkerheten kring trafikeftersöken.

 

 

 

Hundsektionen genom:

Marcus Grändemark

 

 

Ungdoms/utbildningssektionen

 

Verksamhetsberättelse ungdomsarbetet för Nässjö Jaktvårdskrets

 

Jägarskolan utgör merparten av det ungdomsarbete som drivs i jaktvårdskretsens regi. Jägarskolan omfattar 16 teoripass, 2 praktikdagar samt ca 10 övningsskyttetillfällen. Under våren utexaminerades femton jägarskoleelever från vår Jägarskola 2013-2014. Den praktiska delen med skjutövning, säker vapenhantering och avståndsbedömning övades under april-maj inför det praktiska provet. De flesta eleverna klarade även uppskjutningen galant. I augusti genomfördes en återträff med lite varierade skjutövningar. Utöver den egna jägarskolan har också ett tiotal jägarskoleelever från Tenhult fått hjälp med övningsskyttet.

I november hade vi upptaktsträff i skogen för Jägarskolan 2014-2015. Praktisk jakt med kortbenta drivande hundar och allmänt snack om jakt och utrustning stod på schemat. Inget vilt fälldes men dagen var mycket uppskattad och lyckad. För att hålla en god kvalitet i utbildningen beslutade vi att ta in max 12 elever i Jägarskolan. Kursen blev fullbelagd före start och några yngre deltagare får stå på tillväxt  till nästa kurs. Upplägget med gästföreläsare är samma som föregående år. I december hölls föreläsning om rovdjursspår, öppen för alla intresserade, med ett drygt 30-tal åhörare.
Vi vill skicka med ett stort tack till Expert-föreläsare, skytteinstruktörer och alla andra ideella krafter som gör vår Jägarskola levande och extra intressant.

Tjäderleksinventeringen under våren genererade en peng till ungdomsverksamheten från Länsstyrelsen. Ambitionen är att ungdomarna även i år ska vara med och räkna tuppar på några spelplatser.

Jaktvårdskretsens ungdomssatsning med subventionering av ammunition har varit mycket lyckad. Gratis 22-skytte och subventionerat hagelskytte har varit mycket uppskattat, inte minst i Bodaforsortens jvf där alla medel snabbt förbrukades.

I augusti medverkade vi i den vindkraftssubventionerade ungdomsdagen på Skyttecenter, ett uppskattat arrangemang med såväl skytte som praktiskt lärande.
Kretskampen genomfördes med kort varsel på Skyttecenter där Nässjö deltog med ett lag Albert, Lucas, Johan och Anton (2012 års jägarskoleelever). Grabbarna gjorde bra ifrån sig men Jönköpingslaget var strået vassare.

Ledare för ungdomsarbetet är Martin Green, Martin Sandstedt och Kjell Mohlin.

 

För ungdomsarbetet

Kjell Mohlin

 

 

 

 

 

Styrelsen

Styrelsen består av 7 personer var av 6 ledamöter och 1 ordförande. Under 2014 verksamhetsår har följande personer kallats till styrelsemöten för Nässjö Jaktvårdskrets

 

 

Lars Gustafsson                                       Uppdrag:       Ordförande

Johan Schavon                                         Uppdrag:       Viceordförande / Skytteansvarig /

Festkommittéansvarig

Håkan Eifel                                              Uppdrag:       Ledamot / Sekreterare Korrespondent  /

Hemsideansvarig

Andre Jonsson                                          Uppdrag:       Ledamot / Kassör

Henrik Karlsson                                       Uppdrag:       Ledamot  / Vice kassör

Markus Grändemark                                Uppdrag:       Ledamot / Hundansvarig /                                                                                         Hundsektionen

Trafikeftersöksansvarig NVR krets

Mattias Svensson                                     Uppdrag :      Ledamot / Viltövervaknings ansvarig /

Älgärendeansvarig / Rovviltansvarig

Kjell Mohlin                                             Uppdrag:       Adjungerad   Utbildningsansvarig  /

Ungdomsansvarig

Peder Jönsson                                           Uppdrag:       Adjungerad   Länsförbundet

 

Länsföreningens årsmötesstämma

Till länsföreningens årsmötesstämma valde styrelsen att ut se sig själv till de 7 ordinarie platserna och till de 3 suppleantplatserna utsågs Martin Gren, Martin Sandstedt och Jan Spjuth.

 

 

 

 

Nässjö 2015-02-01

 

För styrelsen

 

Lars Gustafsson                                                             Håkan Eifel

Ordförande                                                                    Sekreterare

 

 

 

 

 

Årsmöte den 16 februari kl 19:00, i klubbstugan i Fredriksdal.

Jägareförbundet Nässjö bjuder in till årsmöte den 16 februari kl 19:00, i klubbstugan i Fredriksdal. Vi bjuder på smörgåstårta och kaffe/dricka. Utöver vårt sedvanliga årsmöte, med om – och nyval till styrelsen, kommer vi även informera om våran verksamhetsplanering. Jonathan Lilja kommer och berättar lite om sin verksamhet på Jägareförbundet. Vid inregistrering på årsmötet, deltar […]

Läs mer

Prova på Sporting

Lördagen den 9/10 mellan kl. 15:00-17:00 kan du som är nyfiken på att skjuta Sporting komma till oss! Vi finns på skjutbanan i Fredriksdal. Hagelammunition finns att köpa i klubbstugan. Vid regn och dåligt väder ställer vi in. Ingen föranmälan krävs. Varmt välkomna!

Läs mer

Välkomna på tjejskytte med JAQT

Lördagen den 7/8 mellan kl. 09:00-13:00 träffas vi som vanligt i Fredriksdal för tjejskytte. Det finns vapen att låna samt ammunition att köpa på plats. I höst kör vi mestadels kulskytte men det kommer även finnas hagelskytte tillgängligt. Medtag egen fika. Välkomna!

Läs mer

Uttagning till Kretsfinalen

Välkommen söndagen den 8 augusti mellan kl 09:00-13:00 för uttagning till Kretsfinalen på skjutbanan i Fredriksdal. Anmälan på plats från kl 09:00, 50kr/person. Vi kommer att servera fika och korv i klubbstugan. Ammunition finns att köpa i viss kaliber. Har du några frågor är du välkommen att kontakta Margareta Bunnfors, 070-5176187.

Läs mer

Årsmöte 18 februari

Jägareförbundet Nässjö kallar till Årsmöte 18 februari kl 18.30 på Nässjö Jaktskyttecenter Sedvanliga årsmötesförhandlingar Alla närvarande deltar i lotteri med fina priser Jaktvårdskonsulent Jonatan Lilja komner hålla föredrag om vildsvin Det kommer även finnas möjlighet till trofé och kraniebedömning på allt vilt utom kron och dov under kvällen. Kretsen bjuder på förtäring Välkomna! Dagordning Årsmöte […]

Läs mer