Verksamhetsberättelse för 2015

Verksamhetsberättelse för 2015

Klicka på länken för att se som pdf fil.

Verksamhetsberättelse för Nässjö Jaktvårdskrets 2015.

 

Kretsen som består av tre lokalorganisationer har under året haft 629 medlemmar.

Under verksamhetsåret har åtta protokollförda sammanträden hållits då samtliga styrelseledamöter och några adjungerade varit kallade. Verksamhetens innehåll har diskuterats vid styrelsemöten och på ordförandekretskonferensen där Lars och Henrik deltog.

 

 

Vårt mål är

att arbeta lokalt, nationellt och internationellt för den svenska jakttraditionen och för jaktens framtid.

att föra fram jaktens stora värde för människors livskvalitet.

att arbeta för artrika och livskraftiga viltstammar och en jakt som bedrivs utifrån god kunskap och hög etik.

att erbjuda god medlemsservice.

 

 

Årets verksamhet har inriktats på utbildning av ungdom och jägarexamenselever, hundsektionens alltmer växande verksamhet, viltdatabasen, genomförandet av KM-Jaktskytte och KM-jaktstig.

 

Vi har deltagit på Länsförbundsstämman med 7 ledamöter, delvis från styrelsen. Lars valdes in som styrelseledamot i Länsförbundet och har fått uppdraget som länsskytteansvarig.

 

I mars genomförde vi rävjakts till förmån för barndiabetesfonden, den inbringade 2800kr som skänktes oavkortat.

I april var viltvårdsgruppen från Skedhult på skyttecentrat och pratade viltvård.

Under maj var styrelsen och funktionärer på studieresa till Svenska jägareförbundets nationella anläggning Östermalma.Dit skickades även 2 representanter från hundsektionen på ett eftersöksseminarium.

I juni såg vi till att ytterligare 3 stycken skytteinstruktörer utbildades av Länsskytteinstruktör Stefan Hoof. Samtliga skytteinstruktörer har nu fått enhetliga skyttevästar. för att lättare kunna synas på banan.

Nyårsafton firades den 4 juli på skyttecentrat med lekar, god mat och en fantastiskt trevlig uppvisning från hundsektionens unghundskurs, med en uppslutning av ca 50 medlemmar.

I augusti genomförde vi en jaktledare utbildning där länsföreningen sponsrade med 200kr per medlem.

I oktober var Lars och Markus på kurs angående vildsvins samordning inom kretsen Markus valdes som ordinarie vildsvinsansvarig och Lars som vice.

Den traditionella julmackan blev flyttad till efter nyår som en trevlig uppstarts macka. Kretsen har drivit frågan om en laddkurs genom Nässjöortens jaktvårdsförening. Ola Rehn kommer att hålla den under sen vintern 2016.

 

 

 

 

 

 

Vår satsning på Facebook och hemsidan har gjort att vi fått många snabba svar till arrangemang som t.ex. jaktledarutbildningen och nyårsfesten. Vårt lokala mål är att fortsätta förmedla kunskap och bli mer synliga i mediala sammanhang. För att snabbare och enklare kunna nå ut med information har vi skapat en flik på kretsens hemsida där man kan anmäla sin e-post adress.

Länsföreningens kretskamp har genomförts på skyttecentrat i vår regi.

 

Vi kommer under 2016 fortsätta utveckla skyttet och skapa aktiviteter som främjar gemenskap och glädje i jakten för alla jaktintresserade i alla åldrar.

 

 

Ordförande riktar

Ett stort tack till styrelsen och funktionärer och medlemmar som varit delaktiga under året.

 

 

 

 

 

 

För Styrelsen

 

Lars Gustafsson                                       Håkan Eifel

 

Sektionerna

Verksamhetsberättelse 2015 Hundsektionen

 

Hundsektionen i Nässjö Jaktvårdskrets har under 2015 haft 2st protokollförda möten.

 

Den 3/5 hölls KM i Eftersök Ekipagen startade spårningen med sina hundar direkt på morgonen hos respektive tilldelad viltspårdomare.

Därefter samlades alla på jaktskyttecenter för att sätta förarna på prov, med både praktiska övningar som skytte, skottplatsundersökningar och ett avslutande teoriprov.

Årets vinnare och representant till Länsmästerskapet blev Stefan Dehlin med sin Jämthund.

 

Det hölls under våren en Grundlydnads kurs för unghundar. Enligt Jägareförbundets utbildnings program 4 Lätta steg. Kurs ledare var Marcus Grändemark

 

Helgen den 6-8/3 hölls det en rävjakt i välgörenhetens tecken. Jaktformen var valfri för samtliga deltagare, avgiften var valfri om minst 20kr/deltare. All insamling från jakten gick oavkortat till Barndiabetes fonden.

Vid en gemensam avslutning av jakten med viltparad och utmärkelser till tyngsta räv låg det 4st rävar på paraden.

 

Under året har ytterligare utbildningar hållits med inblandade i NVR, (Nationella Viltolycksrådet) För nya kontaktmän och eftersöksekipage. Dessa utbildningar har varit polisen som hållit i och har syftat i att öka säkerheten kring trafikeftersöken.

 

 

 

Hundsektionen genom:

Marcus Grändemark

 

 

Verksamhetsberättelse ungdomsarbetet  för Nässjö Jaktvårdskrets 2015.

Under första halvan av året fullföljde eleverna i den pågående Jägarskolans sin Jägarexamen. Inslagen med expertföreläsningar och praktikdagen i Hok om stövarjakt, viltvård och skog var särskilt uppskattade. Även i år klarade 75% teoriprovet vid första uppskrivningstillfället.

De 12 eleverna utökades med ytterligare några elever inför skytteutbildningen. Den praktiska delen med skjutövning, säker vapenhantering och avståndsbedömning övades under april-maj inför det praktiska provet. De flesta eleverna klarade även detta galant vid första tillfället. I augusti genomfördes en återträff med lite varierade skjutövningar.

Vi vill skicka med ett stort tack till Nässjö jaktskyttecenter, expertföreläsare, skytteinstruktörer och alla andra ideella krafter som gör vår Jägarskola levande och extra intressant.

 

Under våren inventerades Tjäderleksplatser vilket genererade en peng till ungdomsverksamheten från Länsstyrelsen.

 

Jaktvårdskretsens ungdomssatsning med subventionering av ammunition har varit mycket lyckad. Gratis 22-skytte och subventionerat hagelskytte har varit mycket uppskattat.

Vi medverkade också i den vindkraftssubventionerade ungdomsdagen på Skyttecenter, ett uppskattat arrangemang med såväl skytte som praktiskt lärande.
Återigen genomfördes länsfinalen av ungdomstävlingen Kretskampen med kort varsel på Nässjö jaktskyttecenter. Nässjö deltog med ett lag men Jönköpingslaget var strået vassare och gick vidare till SO-final.

 

På grund av för litet elevunderlag fick vi flytta fram kursstart för Jägarskolan Nässjö (teoridelen) till hösten 2016. Då räknar vi med att köra igång en ny intressant och lärorik utbildning med praktisk jaktkunskap varvat med teori.
Under våren kommer vi att genomföra den praktiska skytteutbildningen för

jägarexamenseleverna från Eksjö.

 

På senhösten var Ledarteamet och kompetensutvecklade sig på skyttebiografen Norraby event i Braås. En mycket uppskattad och nyttig övning.

 

Ledare för ungdomsarbetet är Martin Green, Martin Sandstedt, Henrick Hagelberg, Rickard Hagelberg och Kjell Mohlin.

 

För ungdomsarbetet

Kjell Mohlin

 

Styrelsen

Styrelsen består av 7 personer var av 6 ledamöter och 1 ordförande. Under 2015 verksamhetsår har följande personer kallats till styrelsemöten för Nässjö Jaktvårdskrets

 

Lars Gustafsson                           Uppdrag:       Ordförande

Johan Schavon                             Uppdrag:       Viceordförande / Skytteansvarig /

Festkommiteansvarig

Håkan Eifel                                  Uppdrag:       Ledamot / Sekreterare Korrespondent  /

Hemsideansvarig

Veine Claesson                             Uppdrag:       Ledamot / Hundsektionen

Emil Gustavsson                                                Uppdrag:       Ledamot / Festkommiten / Roviltsansvarig

Henrik Karlsson                           Uppdrag:       Ledamot  / Kassör

Mattias Svensson                         Uppdrag :      Ledamot / Viltövervaknings ansvarig /

Älgärende ansvarig

Markus Grändemark                    Uppdrag;       Adjungerad Trafikeftersöksansvarig

NVR krets

Kjell Mohlin                                 Uppdrag:       Adjungerad / Utbildningsansvarig  /

Undomsansvarig

 

 

Länsföreningens årsmötesstämma

Till länsföreningens årsmötesstämma valde styrelsen att ut se sig själv till de 7 ordinarie platserna och till de 3 suppleantplatserna utsågs Gustav Antonsson, Marcus Grändemark och Jan Spjuth.

 

 

 

 

Nässjö 2016-02-01

 

För styrelsen

 

Lars Gustafsson                                                             Håkan Eifel

Ordförande                                                                    Sekreterare