Verksamhetsberättelse för 2018

Årsmötes handlingar 2019-02-07

Verksamhetsberättelse för Nässjö Jaktvårdskrets.

 

Kretsen som består av tre lokalorganisationer hade 619 medlemmar registrerade sista december. Under verksamhetsåret har sex protokollförda sammanträden hållits då samtliga styrelseledamöter och några adjungerade varit kallade. Verksamhetens innehåll har diskuterats vid styrelsemötena och på olika konferenser under året. Vi har deltagit på två kretskonferenser, en på våren och en på hösten med flera deltagare

 

Vårt mål är

att arbeta lokalt, nationellt och internationellt för den svenska jakttraditionen och för jaktens framtid.

att föra fram jaktens stora värde för människors livskvalitet.

att arbeta för artrika och livskraftiga viltstammar och en jakt som bedrivs utifrån god kunskap och hög etik.

att erbjuda god medlemsservice.

Att verka för utbildning i viltvård och jakt.

 

Årets verksamhet har inriktats på att stötta ungdomar och jägarexamenselever, hundsektionens verksamhet, viltdatabasen, genomförandet av KM-Jaktskytte och KM-jaktstig. Vi har även arbetat med jakten i framtiden som sträcker sig fram till 2024.

Vi har deltagit på Länsförbundsstämman med 7 ledamöter, delvis från styrelsen.

 

Genom Nässjö Jaktvårdsförenings försorg delades guldtjädern ut till Alois De Michael för sitt långa och trogna arbete i Nässjöortens Jaktvårdsförening. Han har varit med i styrelsen under många år och nu under senare år bland annat varit en av de drivande i handikappanpassning av Nässjö jaktskyttecenter.

Lars har representerat Nässjö jaktvårdskrets i länsföreningen Jägareförbundet Jönköpings län.

Vi har utbildat 4 stycken jaktskytteinstruktörer från Bodafors jaktvårdsförening. Vi har även påbörjat utbildningen för tre nya från Nässjö jaktvårdskrets i steg ett och två.

Jägareskolan har drivits med stort engagemang av Kjell Mohlin och bröderna Hagelberg som under våren fått hjälp av våra duktiga skytte instruktörer. De har även startat upp en kurs under hösten.

Styrelsen ställde upp med att bemanna en av stationerna på Jaktia Sporting Cup och hjälpte även till med länsfinalen i jaktskytte och kretsfinalen. Där Nässjö jaktskyttecenter stod som arrangör. Nässjö jaktvårdskrets har representerades av flera av våra duktiga skyttar.

Vi har genomfört en grundkurs i Jakt Skyttets ABC tillsammans med Studiefrämjande. Kursen leddes på ett förträffligt sätt av kursledarna Johan Schavon och Jan Spjuth.

Vi har representerat Nässjö jaktvårdskrets på ett antal träffar kring jägareförbundets framtidsplanering ”Jakten på framtiden 2024”.

Den traditionella och mycket uppskattade julmackan åts tillsammans med jägarexamenseleverna och ledarna. Vi presenterade oss och kretsens arbete och hälsade dem givetvis välkomna till svenska jägareförbundet. Lars G och Peder Jönsson har bjudit in till två jakter en rådjursjakt och en harjakt på Almesåkra och Hjärtsöla för aktiva i kretsen, ungdomssektionen och jägarskolelever.

Vi fortsätter att satsa på Facebook och hemsidan som har gjort att vi fått många snabba svar.

 

Ordförande riktar

Ett stort tack till styrelse, funktionärer och medlemmar som varit delaktiga under året.

 

 

För Styrelsen

 

Lars Gustafsson                                       Håkan Eifel

 

 

 

 

 

 

Revisionsberättelse för Nässjö Jaktvårdskrets

 

Vid granskning av Nässjö Jaktvårdskrets räkenskaper för tiden 2018-01-01 till 2018-12-31 har vi funnit dessa i god ordning, intäkter och utgifter är styrkta med verifikationer. Behållningen på föreningens bankkonto har kontrollerats och stämmer mot redovisning och verifikationer. Vi har även haft full tillgång till protokoll och övrig redovisning i föreningen och funnit dessa i god ordning. Därför förestår vi att avgående styrelse beviljas full ansvarsfrihet för den tid som revisionen omfattar.

 

 

 

Fredriksdal 2019-01-17

 

 

Revisor

Gunnar Pettersson

Revisor

Marcus Claesson

 

 

 

 

 

 

Verksamhetsberättelse för Hundsektionen

 

Hundsektionen i Nässjö Jaktvårdskrets har under 2018 haft ett möte.

Vi har under året anordnat fem spårträfftillfällen vilket visade sig att vara uppskattat.

Det pendlade runt sex stycken ekipage per tillfälle.

Vi hade även tänkt att genomföra ett KM i eftersök men efter att det blivit för få anmälningar så beslutades det att ställas in. Vi lottade fram ett ekipage av dem som var anmälda, vi skickade Martin Green och bamse till LM.

Han placerade sig på en fjärde plats av åtta startande.

 

 

I NVR finns i dagsläget 24st aktiva kontaktpersoner & eftersöksjägare. De hanterade 266st viltolyckor under 2018

Följande vilt var inblandade i Viltolyckor i Nässjö kommun.

  • 1st Dovhjort
  • 196st Rådjur
  • 28st Vildsvin
  • 40st älgar
  • 1st Kronhjort

 

 

 

Hundsektionen genom: Adam Lönnqvist

 

     Olyckor 2018

 

 

 

Verksamhetsberättelse ungdomsarbetet för Nässjö Jaktvårdskrets.

 

Verksamheten har i huvudsak bestått av aktiviteter i Jägarskolan. Likt tidigare år har Jägarskolan kunnat erbjuda varierat innehåll med besök av erfarna och kunniga jägare. Praktiska moment som jaktpraktikdagar med drivande hund i Skedhult och hos Hooks jaktupplevelser ger eleverna erfarenheter för framtiden. Studiebesök med guidning bland hjortar och älgar i Skullaryds älgpark är en annan förmån som erbjuds i Jägarskolan. Hantering av viltet efter skottet, med urtagning av hare, rådjur och skogshöns samt styckning av vilt är en annan viktig lärdom.

Under vår och försommar fullföljdes Jägarskolan med studiegruppen som startade hösten 2017. Den ursprungliga studiegruppen med 8 deltagare förstärktes med 8-10 deltagare under den praktiska skytteutbildningen. De tillkommande var deltagare som klarat teoriprovet tidigare eller som vi fått över från studiegruppen i Tenhult. De flesta av deltagarna klarade komplett jägarexamen vid prov under våren.

Hösten 2018 startade en ny omgång av Jägarskolan med 13 deltagare.

Nytt för detta året är att tidigare jägarskoleelever inbjudits till Skytteträning-fortsättningsskytte efter jägarexamen, rådjursjakts dag i december och harjakts dag i januari.

Jägarskolans teoridel har genomförts av Kjell Mohlin, Rickard Hagelberg och Henrik Hagelberg, med god hjälp av olika föredragshållare.
Den praktiska skytte delen har utöver ovanstående förstärkts med skytteinstruktörer Patrik o Pontus Gunnarsson, Oscar Eriksson och Mikael Thunell från Bodafors jvf.

Aktiviteter ”After-Jägarexamen” har planerats och genom förts med hjälp av Margareta Bunnfors och Sven Fägerskjöld.

 

 

 

Sist ett stort och innerligt tack till alla som bidragit till en BRA JÄGARSKOLA!

 

 

Kjell Mohlin

 

 

 

 

 

Verksamhetsberättelse JAQT Jönköping 2018

Väsentligt under året

Arbetsgruppen har under året jobbat med övergripande planer för att få till aktiviteter som är lärorika och roliga för att öka deltagarantalet. Arbetsgruppen har träffats kontinuerligt under året för planeringsmöten.

Genomförda aktiviteter

Året började med en klappjakt i Habo den 3 februari med 17 deltagare (exkl ledare), där det jagades hare och räv. Habo jaktvårdskrets tillhandahöll marker och bjöd på mat. Det var ett mycket glatt gäng som jagade igenom ett antal såter och sedan grillade korv och fikade ihop.

Siv Lindroos bjöd därefter in till en välbesökt rävjakt i Skillingaryd, 7 personer reste dit och spenderade en trevlig dag tillsammans med ett lokalt älg-lag och jagade räv. Mycket trevligt sällskap och dagen avslutade med korvgrillning.

Det erbjöds en viltspårskurs av Iren och Poa Lindgren, Målet med kursen var utbildning av viltspårshunden, spårträning för hund och förare, upplägg och genomförande av träning samt regelverk för viltspårsprov. Efter ett par avhopp så genomfördes kursen med en deltagare vid 4 mötestillfällen.

Under pågående jaktsäsong så erbjöds det också en styckningskurs i regi av Poa och Iren Lindgren, men eftersom det var svårt att förutsäga datum när man skulle ha vilt tillgängligt så blev kurstillfällena med kort varsel och då kunde inga av de som hade föranmält sig deltaga.

I maj bjöd Eksjönejden in till skyttedag på Jägaregården i Eksjö, det sköts mest kula, men ett par hagelskott gick det också åt. Det deltog 5 damer som spenderade en dag i det fantastiska vädret med att putsa på skjutformen.

Traditionen med träffar i Fredriksdal den första lördagen i varje månad fortsatte med ökat besökarantal. Det hölls träffar vid 5 tillfällen; 7 april, 2 juni, 4 augusti, 1 september och den 6 oktober. Vid den första träffen för året erbjöds det hagelskytte på trap och skeet-banorna och trevligt sällskap med ca 10 deltagare.
Den 2 juni var det dags för en runda på den fina hageljaktstigen som finns på anläggningen, en rolig skytteform där vi hade både nybörjare och gamla i gamet som var med och sköt. En rolig tävling med mycket skratt!

Vi planerade även och bokade ett besök på skyttebion i Rottne den 9 juni, vi fick in 6 anmälningar men det räckte tyvärr inte utan aktiviteten fick ställas in.

Efter en varm sommar drog skyttet i Fredriksdal igång den 4 augusti, dags för kulskytte på rådjurs- och älgbanan. Omväxlande skytte, och väldigt bra träning! Deltog gjorde 9 tjejer.

Den 1 september var det dags för JAQT Cup på trapbanan á 50 duvor. 6 glada damer dök upp och deltog i den inofficiella tävlingen.

Det sista tjejskyttet i Fredriksdal för säsongen gick av stapeln den 6 oktober och inför starten på älgjakten så tillbringades tiden på älgbanan med att putsa på skytteformen.

Överlag så kan vi se att deltagarantalet har ökat jämfört med förgående år. Arbetsgruppen kan sammanfatta med att vissa aktiviteter varit riktigt lyckade, medans en del andra aktiviteter tyvärr inte drog tillräckligt mycket folk och fick ställas in. Vi drar lärdom av vilka aktiviteter som funkade bäst och tar med oss det inför nästa år.

 

Margareta Bunnfors

 

 

 

Styrelsen

Styrelsen består av 7 personer var av 6 ledamöter och 1 ordförande. Under verksamhetsåret har följande personer kallats till styrelsemöten för Nässjö Jaktvårdskrets

 

Lars Gustafsson                                                 Uppdrag:                   Ordförande

Sven Fägerskjöld                                               Uppdrag:                   Viceordförande /                                                                                                                          Viltövervakningsansvarig /                                                                                       Rovviltansvarig  Margareta Bunnfors                              Uppdrag:                  Sekreterare / korrespondent /

JAQT  ansvarig

Henrik Karlsson                                                 Uppdrag:                   Ledamot / Kassör

Håkan Eifel                                                        Uppdrag:                   Hemsidesansvarig

Festkommittéansvarig

Veine Claesson                                                  Uppdrag:                   Ledamot / Hundsektionen

/ Skytteansvarig

Emil Gustavsson                                                Uppdrag:                   Ledamot / Festkommittén

/ Älgärendeansvarig

Markus Grändemark                                          Uppdrag;                   Adjungerad

Trafikeftersöksansvarig

NVR krets

Kjell Mohlin                                                       Uppdrag:                   Adjungerad /

Utbildningsansvarig /

Ungdomsansvarig

 

Länsföreningens årsmötesstämma

Till länsföreningens årsmötesstämma valde styrelsen att ut se sig själv till de 7 ordinarie platserna och till de 3 suppleantplatserna utsågs Gustav Antonsson, Marcus Grändemark och Jan Spjuth.

 

 

 

 

Nässjö 2019-02-22

 

För styrelsen

 

Lars Gustafsson                                                             Margareta Bunnfors

Ordförande                                                                    Sekreterare