Utbildningspolicy för jakthundsinstruktörer inom Svenska Jägareförbundet

Inledning Jägareförbundet utbildar ett stort antal hundförare/hundar per år på lydnads och eftersökskurser. Hundförarutbildningen har hög aktualitet och är en mycket viktig del av jägareförbundets verksamhet, utbildningsbehovet har ökat markant. För att kunna möta det ökande kravet på lydnads och eftersökskurser från förbundets medlemmar krävs en långsiktig satsning på utbildning för jakthundsinstruktörer. Utbildningssystemet ska ge instruktören den kompetens de behöver för att de ekipage som genomgått lydnads och/eller eftersöksutbildning för en av jägareförbundets jakthundsinstruktörer, visar ”omvärlden” att hundar utbildade av jägareförbundet är ett föredöme för andra hundägare.

Utbildningspolicyn syftar till:

 Kvalitet i verksamheten

 Effektiv utbildningsorganisation

 Tydlighet gentemot instruktörseleven/instruktören

 

Utbildningens mål Svenska Jägareförbundets jakthundsinstruktörer skall efter genomgången utbildning ha en god teoretisk och praktisk kunskap om:

 hur en hund tränas för praktisk tillämpning under jakt.

 att utbildningen sker individuellt i grupp.

 att skapa kontakt och kontroll (god relation) mellan förare och hund.

 utbildningsmetoder med hänsyn tagen till hundens individuella mentala förutsättningar.

 förarens rättigheter/skyldigheter gentemot sin hund.

 problemlösningar.

 mentalkunskap.

 Pedagogik.