Verksamhetsberättelse 2018 finns nu ute att läsa

Verksamhetsberättelse:
Verksamhetsberättelse för Nässjö Jaktvårdskrets.
Kretsen som består av tre lokalorganisationer hade 619 medlemmar registrerade sista december. Under verksamhetsåret har sex protokollförda sammanträden hållits då samtliga styrelseledamöter och några adjungerade varit kallade. Verksamhetens innehåll har diskuterats vid styrelsemötena och på olika konferenser under året. Vi har deltagit på två kretskonferenser, en på våren och en på hösten med flera deltagare

Läs mer

Kommentarer är stängda.