Välkommen

Foto: Robin Oscarsson

Välkommen till Jägareförbundet Nysätra Jaktvårdskrets

Jägareförbundet Nysätra är en lokal organisation inom Svenska Jägareförbundet.  Kretsens uppgift i stort är att tillvarata medlemmarnas intressen, verka för en uthållig och biologisk riktig anpassad jakt samt medverka vid eftersök av trafikskadat vilt.

Kretsen har ca 180 medlemmar. Medlem i kretsen kan man bli antingen genom att man är bosatt inom kretsens område eller att man jagar inom kommunen. Kretsen omfattar ca 40 000 ha och har ett ÄSO, Nysätra Älgskötselområde, på 29 477 ha, med 14 anslutna jaktlag. Utöver ÄSO finns ytterligare ett 10 tal jaktlag inom kretsen.