Arkiv 2017 februari

JägaretorpetJägaretorpet

Nästa jakt på Jägaretorpet 29 januari

Kombijakt  Vildsvin, Rådjur och Räv

Jaktledare Michael Örkner, Biträdande Jaktledare Gert-Ove Åkesson Eftersöksansvarig Jimmy Norrman

Ring Jourhavande Jägare/Viltvårdare Telefon 070-37 99 373 och anmäl dig till Jaktdagen, Alla Välkomna men max 12 jägare per jakt + ansvariga.

Mer information om Jakter och Kommunjakten, se Länken Olofström någonstans att Jaga


viltdata_älgslut_rapportering_älg

Viltdata, rapportera Älgsavskjutning kontrollera med er rapportör att slut-rapportering är gjord. Det är er rapportör i jaktlaget som skall göra uppdateringen, jaktledare saknar behörighet!

Följande e-post med text har skickats ut till Jaktledare och rapportör i Olofströms Äsko:

Enligt stadgarna skall detta vara gjort senast 14 dagar efter avslutad älgjakt, vilket i år inföll den 30/12. Underlåtelse till att utföra sin slutrapportering är enligt stadgarna belagt med 500 kr i böter för jaktlaget.
Ansvarig för Viltdata gör denna kontroll fredag den 20/1. De lag som inte slutrapporterat vid denna tidpunkt kommer  att överlämnas till styrelsen och jaktlaget får betala 500 kr till skötselområdet!
www.viltdata.se

Gå in under ”Registrera”  – ”Fällt vilt”  där finner ni nedanstående knapp att trycka på för att verifiera att ni rapporterat klart.


 

  

Juljakten och Therese med sitt 1:a skjutna vilt på Jägartorpet

Juljakten och Therese med sitt 1:a skjutna vilt på Jägartorpet

Juljakt 2016 Jägartorpet

Juljakt 2016 Jägartorpet

En stolt husse med sin Nova på Juljakten

En stolt husse med sin Nova på Juljakten.

Hungriga Jägare på Juljakten.

Hungriga Jägare på Juljakten


info@jaktkunskap.se


viltdata_älg

Viltdata, rapportera Älgsavskjutning varje dag, kontrollera med er rapportör om rapportering gjord.

2016-12-18   AVSKJUTNING        
Namn Areal Totalt Tjur Ko/kviga Tjurkalv Kvigkalv
Olofströms älgskötselområde 32439 54 13 11 15 15
Denna Rapport kan alla köra fram via Viltdata.

Viltdata ägs och administreras av Svenska Jägareförbundet och är en del av förbundets allmänna uppdrag gällande viltövervakning och älgförvaltning. Här kan du se statistiken vi Jägare rapporterar in. Rubriker: Varför Viltdata, Vad används data till, Instruktioner, Se statistik och Kontakta oss. I Jägareförbundet Olofström har alla Älgjaktslag registrerade rapportörer som skall rapportera in avskjutningsstatistik för allt vilt. Du kan se statistik utan att vara inloggad. Gå in på nya viltdata och läs mer.


En gammal trotjänare Sven Nilsson som gärna varit med till helgens rävjakt.

En gammal trotjänare Sven Nilsson som gärna varit med till helgens rävjakt.

Ytterligare en gammal rävjägare som gärna deltagit Åke Hermansson.

Ytterligare en gammal rävjägare som gärna deltagit Åke Hermansson.

Årliga rävjakten 18 februari i Olofström samlar jaktlag på ca 5000 hektar

(Jaktområdet är planerat som Förvaltningsområde för Vildsvin med uppstart jaktåret 2017, se info om årsmöte nedan.)

Samling Fritza-torpet vid stora stenen på parkeringen klockan 07.30. Vi samlar in 50 kr/ medverkande och bidraget skall överlämnas till Barnavdelningen på Blekingesjukhuset.(klicka här för att läsa mera… även foto från förra årets jakt)

ordfklubba

Årsmöte Jägareförbundet Olofström

Måndagen den 20 feb 19.00 i Kyrkhults folkets hus på Källvägen, 290 60 Kyrkhult.

Dagordning delas ut på plats.

Efter årsmötesförhandlingar föredragning om:

  • Naturturism i Olofström
    • Information/rapport om förstudie i Olofströms Kommun med primärt fokus på jakt & fisketurism med stöd från Länsstyrelsen i Blekinge Län
    • Diskussion/synpunkter/Påverkan och möjligheter?
  • Förvaltningsområde för Vildsvin
    • Information/lägesbeskrivning från förvaltningskurs för vildsvin
    • Synpunkter/diskussion

Välkomna!

Janne Tumelius