2017 Bilder och Info från E-kurs på Brokamåla

E-kurs skjutning 1:a gången med hagelskytte

Flera skjuttillfällen är planerade både på Mörrums jaktskyttbana och Brokamåla Gård för de 6 elever som nu är först ut med distans-utbildning i Olofström som görs i samarbete mellan Jägareförbundet Olofström Lars-Peter Runeson, Lasse Sällström på Brokamåla Gård och Mörrums Jaktskytteklubb. Vi provar och utvärderar detta sätt att utbilda och vi är noga med kvalitet på kursen. Parallellt med denna utbildning kommer cirkel att starta upp i månadsskiftet oktober/november och dit kan du anmäla dig se Jägarskolan under rubriken Kursverksamhet. Examen är planerad med generalrepetition med skytte och prov 14 – 16 september.

Det pågår även distansutbildning med en elev från Gotland, en elev som inte har tid att gå en normal cirkel med Jägarskolan eftersom han håller på både med fotboll, ishockey och skolan men stormtrivs i naturen när han får vara med och jagar med Far sin, Farbröder och vem vet kanske kan vi även ordna jaktutbyte med Gotland. Vi hjälper honom med ny teknik och examensprov med teori och skjutprov kan göras på Gotland i Svenska Jägareförbundets regi i lokal organisation.

E-kurs och blivande Jägare krossade duvor på Mörrums Jaktskyttebana.

E-kurs och blivande Jägare krossade duvor på Mörrums Jaktskyttebana.

E-kurs 1:a gången efter teori, lerduveskjutning och han stöder sig på vänster ben och något framåtlutad och är avslappnad så detta går nog bra.

E-kurs 1:a gången efter teori, lerduveskjutning och han stöder sig på vänster ben och något framåtlutad och är avslappnad så detta går nog bra.

E-kurs koncentrerad skytt vid Jägarexamens kastaren.

E-kurs koncentrerad skytt vid Jägarexamens kastaren.

E-kurs nöjda skyttar väntar på sin tur i solskenet på Mörrums Jaktskyttebana.

E-kurs nöjda skyttar väntar på sin tur i solskenet på Mörrums Jaktskyttebana.

E-kurs med Lasse Sällström i bild på Mörrums Jaktskyttebana.

E-kurs med Lasse Sällström i bild på Mörrums Jaktskyttebana.


Brokamåla Gård Foto Lars Sällström.

Brokamåla Gård Foto Lars Sällström.

Kickoff på E-kursen, där alla hade elektronisk utrustning för att logga in på kursen. Presentationer, diskussioner och planering avstämdes under kvällen.