2015 Viltvårdsdag

Viltvårdsdag på Jägartorpet för elever på Högavångs-skolan!

Tack viltvårdsdag

Glada och intresserade elever besökte Jägartorpet!

högavångsskolan

Hundarna är alltid omtyckta av elever och detta år fanns det jakthundsvalpar som sporrade extra. Hussarna till valparna fick många goda råd från veteranen Sven Berndtsson som älskar stövarjakt och en av valpen Molle är en smålandsstövare som skall lära sig jaga hare och räv och Nova skall lära sig jaga älg och vildsvin.

Viltvård och utfodring på vintern diskuterades och de var många frågor som Lars-Peter Runeson redogjorde svaren där även labradoren Ikaros klappades om av eleverna.

Fällor och fällfångst där Kent Lönnquist berättade och demonstrerade flera olika sorters fällor.

Sven-Erik Harrysson pratade om Miljö och Viltvård och berättade om olika rovdjur och eleverna fick se och känna på olika rovdjurdjursskinn som finns i Rovdjurslådan som för dagen var lånad av länsstyrelsen.

Nils Henmyr berättade om Jakttorn och visade koja som användes vid vak jakt på vildsvin.

Kerstin Henmyr tillsammans med personal från skolan såg till att ungdomarna inte var hungriga, det bjöds på dricka, korv och tillbehör vid grillplatsen.

Station med Hundar

Station med Hundar, stövaren klappas om.

Station med Hundar, stövaren klappas om.

Sven berättar hur man fostrar valparna att jaga som fångat elevernas uppmärksamhet. Jimmy och Gert-Ove stolta hundägare.

Sven berättar hur man fostrar valparna att jaga som fångat elevernas uppmärksamhet. Jimmy och Gert-Ove stolta hundägare.

Spårhunden Palle blir omklappad.

Spårhunden Palle blir omklappad.

Jimmy´s och Gert-Oves blivande jakthundar leker och fångar uppmärksamheten.

Jimmy´s och Gert-Oves blivande jakthundar leker och fångar uppmärksamheten.

Blivande Jakthund Nova i famnen hos Jimmy.

Blivande Jakthund Nova i famnen hos Jimmy.

Sven Berndtsson delar med sig av kunskaper om jakt och hundar.

Sven Berndtsson delar med sig av kunskaper om jakt och hundar.

Valparna Nova och Molle på lekhumör.

Valparna Nova och Molle på lekhumör.

Sven´s Stövare blir omklappad.

Sven´s Stövare blir omklappad.

Viltvård på vintern

Viltvård är åtgärder som utförs för att gynna vilt. Många av de traditionella viltvårdsinsatserna fungerar som punktinsatser i landskapet, medan modern viltvård ofta går hand i hand med övrig markanvändning. I stor utsträckning handlar det om att skapa variation i landskapet och goda förutsättningar för biologisk mångfald. Miljöersättningarna inom jordbruket och den generella hänsynen och sektorsansvaret inom skogsbruket hör därmed till verktygen inom modern viltvård. Viltvård är naturvård.

Viltvård är åtgärder som utförs för att gynna vilt. Många av de traditionella viltvårdsinsatserna fungerar som punktinsatser i landskapet, medan modern viltvård ofta går hand i hand med övrig markanvändning. I stor utsträckning handlar det om att skapa variation i landskapet och goda förutsättningar för biologisk mångfald. Miljöersättningarna inom jordbruket och den generella hänsynen och sektorsansvaret inom skogsbruket hör därmed till verktygen inom modern viltvård. Viltvård är naturvård.

SLU och Uppsala universitet utförde en stor attitydundersökning av jägarkårens syn på viltvård. Sammanställningar av materialet visar nu att jägarkåren varje år lägger ned 1,3 miljoner dagar på viltvård. Det motsvarar ungefär 5750 årsverken ideellt arbete i naturvårdens tjänst. Detta kan exempelvis jämföras med att våra 21 länsstyrelser totalt har c:a 6500 anställda.

SLU och Uppsala universitet utförde en stor attitydundersökning av jägarkårens syn på viltvård. Sammanställningar av materialet visar nu att jägarkåren varje år lägger ned 1,3 miljoner dagar på viltvård. Det motsvarar ungefär 5750 årsverken ideellt arbete i naturvårdens tjänst. Detta kan exempelvis jämföras med att våra 21 länsstyrelser totalt har c:a 6500 anställda. Labradoren Ikaros blir omklappad av elever från Högavångsskolan. Lars-Peter berättade han var tillfällig hundvakt medan Matte och Husse var på semester.

Rådjursautomat för utfodring av rådjur.

Rådjursautomat för utfodring av rådjur. Tidigare automater var lite lägre innan vildsvinsstammen etablerade sig. Vildsvinen lade klövarna på foderhyllan och smaskade i sig fodret,

Utrymmet fylls på med krossad havre när första snön kommer och har man börjat är det viktigt att fortsätta utfodringen till slutet av mars eller april beroende på väder.

Utrymmet fylls på med krossad havre när första snön kommer och har man börjat är det viktigt att fortsätta utfodringen till slutet av mars eller april beroende på väder.

Populär Matstation vid grillplatsen

Kö till Jägartorpets grill där skolan ansvarar för utspisning.

Kö till Jägartorpets grill där skolan ansvarar för utspisning.

Elever som trivs på Jägaretorpet.

Elever som trivs på Jägaretorpet.

Dricka och olika sorters korv med tillbehör smakar gott.

Dricka och olika sorters korv med tillbehör smakar gott.

Här kommer spårhunden Palle och vill smaka korven.

Här kommer spårhunden Palle och vill smaka korven.

Grillarna i full fart att fylla på kol i grillen.

Grillarna i full fart att fylla på kol i grillen.

Här har Palle kommit tillbaka till eleverna och vill få en smakbit. Husse som står bakom kameran kanske också är sugen på mat.

Här har Palle kommit tillbaka till eleverna och vill få en smakbit. Husse som står bakom kameran kanske också är sugen på mat.

Rovviltslådan lånad av Länsstyrelsen i Blekinge

Samling i tältet och information om våra Svenska Rovdjur där Sven-Eric Harrysson berättade.

Samling i tältet och information om våra Svenska Rovdjur där Sven-Eric Harrysson berättade.

Det sista plockas iordning innan Svenne börjar berätta.

Det sista plockas iordning innan Svenne börjar berätta.

Här får eleverna gissa och lära sig om skinn från våra rovdjur som skall förvaltas på ett klokt sätt.

Här får eleverna gissa och lära sig om skinn från våra rovdjur som skall förvaltas på ett klokt sätt.

Skinnen var intressanta och som alltid vill eleverna känna och ta på skinnen.

Skinnen var intressanta och som alltid vill eleverna känna och ta på skinnen.

Samling framför kameran och frågor vad de lärt sig om våra Svenska rovdjur.

Samling framför kameran och frågor vad de lärt sig om våra Svenska rovdjur.

Här ligger skinn synliga från Lo-djur, varg, Järvskinn och även en kopia av klo från rovfågel.

Här ligger skinn synliga från Lo-djur, varg, Järvskinn och även en kopia av klo från rovfågel.

Torn och hur en koja ser ut där man vakar vildsvin

Här kommer Nisse Henmyr med en klass som får information om älgtorn och koja för vildsvinsjakt.

Här kommer Nisse Henmyr med en klass som får information om älgtorn och koja för vildsvinsjakt.

 

Det finns många olika modeller av jakt-torn när Jägarna börjar snickra.

Det finns många olika modeller av jakt-torn när Jägarna börjar snickra.

 

Till detta tornet är det "undertryckt gran" som fungerar som virke.

Till detta tornet är det ”undertryckt gran” som fungerar som virke. När skott avlossas från jakttorn är det alltid säkra skott eftersom marken fungerar som kulfång. Dessutom är det en fördel att sitta högt då vittringen från Jägaren försvinner.

 

Nisse fick svara på många frågor från eleverna. Vad är undertryckt gran? Jo det är granar som normalt röjs bort och de har växt långsamt, därför är det starkt virke.Nisse fick svara på många frågor från eleverna. Vad är undertryckt gran? Jo det är granar som normalt röjs bort och de har växt långsamt, därför är det starkt virke.

 

Station med Fällor och Fällfångst

Kent berättar om fällor och fällfångst.

Kent berättar om fällor och fällfångst. Här finns Rävfälla, skat-/kråkfällor, grävlingfällor som används vid skyddsjakt i Olofstöms kommmun

Här står fällorna på rad och Kent visar hur djuren utlöser trampgillret. Han använder pinnen han stödjer sig på för att "trampgillret" skall stänga fällan.

Här står fällorna på rad och Kent visar hur djuren utlöser trampgillret. Han använder pinnen han stödjer sig på för att ”trampgillret” skall stänga fällan.

Här berättar Kent hur Mård-fälla fungerar.

Här berättar Kent hur en Mård-fälla fungerar och hur mården som predator påverkar viltstammarna.

Intresserad skolklass lyssnar till föreläsningen.

Intresserad skolklass lyssnar till föreläsningen och olika sätt att fånga mård. Han berättar att även provat med stock-fälla.