1990 Milstolpar till 2017

1990 Historik från bildande av Olofströms Jaktvårdskrets

Milstolpar vad gäller jakten efter start av Jägarförbundet Olofström.

 

År 1990

blekinge_kretsar

Olofströms Jaktvårdskrets bildades som bytte namn år 2000 till Jägarförbundet Olofström.
Tidigare bestod Blekinge av Västra Kretsen, Mellersta Kretsen och Östra Kretsen och anledningen till att bilda fler kretsar var att komma närmare medlemmarna.

År 1991
Den_svenska_jakten_kulturarv

Kontrakt mellan Olofström Kommun och Olofströms Samarbetsorganisation för Jakt och Viltvård skrevs 1991 och jakten startade samma år.

År 1994

Cirkel ”Nu Lyfter Vi” med syfte att delegera ansvarsområde och analysera verksamheten genomfördes.
myrormyrstack_1myror

 

År 1995

 1. Resultat från ”Nu lyfter vi” medförde att vi skulle lyfta ut älgfrågor från kretsarbetet och få tid över att fokusera på övrigt vilt eftersom älgfrågorna upptog mesta delen av tiden.
 2. Ordförande L-P och sekreterare Joakim i Jägarförbundet Olofström lämnar motsvarande poster i Länsföreningen med dåvarande namn Blekinge Läns Jaktvårdsförening.
 3. Längan på Södra Sjötorpet ny samlingslokal för kommunjakten.

samarb

År 1997

tall_alg
Olofströms Älgskötselområde
bildades 1997 och startade jakten 1998. Samtliga områden i kommunen kallades. Enbart 10000 var med från starten.

År 1998

hälge_tack_for_i_ar

Olofströms Älgskötselområde startade Snapphaneträff 1998 tillsammans med Örkereds äsko.

 År 2001

kronhjort

 1. Olofströms Kronhjortsskötselområde bildades och startade jakten 2001. Bestämmelser kom år 2000 att det var förbjudet att skjuta vuxen hjort utanför skötselområde. Samma jaktlag som ingår i Olofströms Älgskötselområde ingår även här.
 2. Bägge Jägarorganisationerna i samma styrelse !
 3. Cirkeln ”Nu lyfter vi Jakten i Olofström” genomfördes 1999 med med alla förtroendevalda i Jägarorgansiationenerna inom kommunen. Förtroendevalda från Jaktvårdskretsen, Samarbetsorgansiationen och Äsko deltog.
 4. Kontrakt för Jägartorpet (Huset där Nore Svensson bodde) skrevs i november, innan dess fick vi nyttja längan där samlingslokal sedan i mitten av 1990-talet.Styrelsen för Jägarförbundet Olofströms styrelsen från Olofströms  Samarbetsorgansiation bildande en Interims-styrelse bestående av medlemmar från bägge jägarorganisationerna Svenska Jägarförbundet och Riksjägarna. Egen konto för Jägartorpet öppnades.

 

 

År 2002

hälge_tack_for_i_ar

Samråd med angränsande Äsko har växt under åren och omfattar ca 100000 ha. Sträcker sig från Immeln i söder till Osby i Norr och år 2002 är vi 1 mil från Alvesta. dock hoppas vi återfå sam-arbete med smålänningarna. 1998-2000  har Ålshult och Almundsryd medverkat.

År 2003

halgemedlem

 1. Enbart 3 st gamla A-licensområde kvar utanför Älgskötselområdet.Området är nu cirka 24000 hektar. Vissa områden ingår i skötselområde registrerat i Sölvesborg.
 2. Samråd startad med Äsko i Halasjöbygdens Äsko, Ringamåla Äsko, Mörrums Äsko, Olofströms Äsko och samrådsrep ifrån K-hamns JVK. Tillsammans med Snapphane-träffen samråder vi nu med ca 140 000 ha vad gäller förvaltning av Älg och Kronhjort.

År 2004

jtorp_ny_4cm_kort

 1. Jägarförbundet Olofström övertar allt ekonomiskt ansvar för alla utgifter och intäkter på Jägartorpet och kommunjakter enligt avtal mellan Jägarorganisationerna 2004-03-25. Olofströms Kommun har kopia på avtalet tillsammans med övriga kontrakt gällande Kommunjakt och övriga åtagande Jägarorganisation har. Orginal från Jägarförbundet Olofström förvaras hos kassör, en kopia hos sekreterare och en kopia översänd till Jägarförbundet Blekinge.
 2. Kommunen tar över gräsklippning på jägartorpet mot räkning för att inte belasta medlemmar med detta uppdrag.
 3. Olika personer börjar lämna krönikor med tankar och reflektioner som publiceras på våran website samt även infört månadens foto.

År 2005
uggla_korp_meny

 1. Årsmöte i Jägarförbundet Olofström fick detaljerad ekonomisk redovisning angående Jägartorpet och beslöt enhälligt att fortsätta satsningen på verksamheten kring Jägartorpet.
 2. Extra årsmöte för Olofströms Äsko/Kronsko 50301 med Länsordförande som ordförande. Alla styrelsen både ordinarie och supplenater framförde sina åsikter och synpunkter på allmänt möte. Överväldigande stöd från alla att skötselområde skall fortsätta.
 3. Ny representant och vice ordförande från Jägarförbundet Olofström till Länsföreningen.Ungdomsverksamheten får en kvinnlig som tar verksamhetsansvar.
 4. Kamera köps in för att med bilder dokumentera verksamheten och förvaltning görs av VO Ungdomar.
 5. Website görs om till OEW för att möjliggöra uppdateringar med flera personer. 5 st får behörighet att uppdatera.
 6. Endast 9 älgar fälldes, jaktmötet hade förslag med jaktuppehåll. Många jaktlag jagade inte. Dålig älgstam i hela länat och även angränsande län. 85 % av Blekinge nu skötselområde och mer samverkan görs på lokal nivå. 3 områden från Blekinge deltar i Dacke-/Snapphaneträffen.

 År 2006
clint_uffe_(liten)

 1. Verksamheten med jakten i Olofström växer och fler medlemmar utanför styrelser börjar ta ansvar genom olika verksamhetsområde med delegerat ansvar.
 2. Uppgörelse görs med olika lokala butiker att hämta varor på försök och räkningar skickas till kassör för prova att få effektivare verksamheter.
 3. Nytt slaktrum klart i längan på Jägartorpet.
 4. Första Vildssvinsskadorna rapporterats från lantbrukare efter deras återkomst på 2000-talet. Stammar av vildsvin finns lokalt i hela kommunen och jägarna börjar samarbeta med vildsvinsjakt, dock förekommer endast ett fåtal hundjakter gemensamhetsjakter.Första kronhjorten (spetskhort) sköts inom skötselområdet.

År 2007
skogsharemini

 1. Räven har etablerat sig efter rävskabben som startade 1988.
 2. Radio Blekinge gör radioprogram om harjakt. Hare som sköts i Baggeboda lagades till av Radiokocken med Erling Nilsson och Nils Henmyr som representanter från Olofström.
 3. Rådjurstammen har minskat radikalt. Sockerbetor läggs ut för att ”mata” vildsvin och älg ? Frusna sockerbetor säjs innehålla 11 % alkohol. ”Forskare” påstår att tamboskap kastar kalvarna, är det samma för vår vilda fauna av älg, rådjur…
 4. Flera Lo-rapporter inom Olofström och Lo-katt påkörd mellan Vilshult och Olofström. 1:a eftersöket på lokatt gjordes men lokatten har troligtvis klarat sig. Någon månad senare gjordes obduktion av rådkur inom samma område av Lee Karlsson.
 5. Första året med avlysningsjakt på älg i Olofströms Äsko, stor oro i jägarkåren att för många hondjur skjuts. Samråd med skötselområde från Immeln-Halen- till Osby Norra (150 000 hektar) vi frivilligt samarbete inom Jägarkåren.
 6. Vildsvinen förekommer inom hela kommunen och flera jaktlag har börjat att samjaga. En ny medlem i faunan som dagens jägare inte lärt sig jaga. Bröd, bullar, vienerbröd… från bagerier läggs på åtlar BRA ?!
 7. Jägartorpet renoverat både inne i huset och slaktrum i längan.

År 2008

jägartorpet_bild1
Jägaretorpet nyrenoverat. Nya verksamhetsplaner utförda som innebär delegerat ansvar till verksamhetsområden.

År 2009

 1. Första Jaktgästerna boende på Jägaretorpet under Älgjaktsveckan.
 2. Krav på Tydligare kommunikation och styrning utifrån verksamhetsplaner som gjordes 2008.
 3. Avloppet i Jägaretorpet fungerar inte bra och vatten tog slut och brunnen fylldes på med hjälp av Olofströms Kommun.
 4. Första året som vi fått ordning på ekonomi med stort överskott tack vare sponsring från lokala firmor.
 5. Mycket jobb nerlagt på remissvar för nya förvaltningsområden för älgförvaltning.- Alla jägare i skötselområdet håller med att vi har en bra älgstam.

År 2010

cowboy

Verksamhetsområde Vilt o Trafik (NVR) i Jägareförbundet Olofström tar eget initiativ och samarbetar inte på Styrelsen.

År 2011
funderar

 1. Trots styrelsebeslut om ny representant händer inget, med hänvisning till år 2010.
 2. Separat möte hålls med representanter från olika ansvarsområde.
 3. Ordförande meddelar att han inte står till förfogande för omval, eftersom det inte går att leda en verksamhet om inte styrelsens beslut verkställs och påverkas via annan organisation.
 4. Delegation skrivs till tidigare ordförande att suveränt ansvara för Verksamheten på Jägartorpet tillsammans med Jaktledare och att Olofströms kommun krävt att godkänna föreslagen person.

 

År 2012
hunden_start

 1. Ny ordförande väljs men avgår samma år och LRF-representant som Vice ordförande tar över ordförandeklubban.

År 2013

vimse_icon

Oro i Jägarleden och mellan Jägarorganisationerna.

År 2014

Gert-Ove Åkesson och Janne Tumelius förbereder och skär upp kött från Älg, vildsvin och nötkött rökt hos Ragnar Johansson slakteri i Mjällby. Foto Michael Örkner.

Gert-Ove Åkesson och Janne Tumelius förbereder och skär upp kött från Älg, vildsvin och nötkött rökt hos Ragnar Johansson slakteri i Mjällby.
Foto Michael Örkner.

 1. Nygammal ordförande tillbaka.
 2. Medvindsmässa i Olofström
 3. Vildsvin började bökade upp de gräsmattor i detaljplanelagt område intill Halens Naturreservat.
 4. Fler och fler externa hundgrupper i reservatet.
 5. Ny grillplats vid Jägaretorpet
 6. Ny värmesystem i Jägartorpet.
 7. Ny kylanläggning i längan.

 

År 2015

År 2016

Ny ordförande Janne Tumelius.

Nygammalt tema: samarbete mellan eldsjälar.