Sveriges Sydligaste Vildmark

Projekt Sveriges Sydligaste Vildmark (SSV)

Projektet ägs av Olofströms Näringsliv AB äger projektet och medel godkända av EU, Länsstyrelsen och Olofströms kommun med primärt fokus på jakt- & fisketurism.

Projektledare är tillsatt och projektet beräknas pågå i 3 år. Jägareförbundet Olofström är representerade via Lars-Peter Runeson som är medlem i Styrgruppen.

Besöksnäringen bedöms ha goda möjligheter att fördubbla sin omsättning på relativt kort sikt. För att lyckas ställs höga krav på såväl offentliga som privata aktörer att professionalisera och förnya en hel näring som i många fall har hanterats styvmoderligt och utan större engagemang fram till idag. Syftet är att få en översiktlig kartläggning av primärt området i och runt Olofström för att utveckla besöksnäringen inom hållbar aktivitetsbaserad natur-/ekoturism med fokus på upplevelser i skogar, vid vattendrag och sjöar. Basen i denna näring utgörs idag i området av aktörer som erbjuder produkter och tjänster baserade på fiske och jakt/viltskådning med kringtjänster.

Jägareförbundet Olofström har levererat en förstudie som pekar på möjligheter och ändå försöka behålla vår frihet och ansvara för Jakten.

Bilaga 9 – Förstudie Jägareförbundet är levererad till projektet klicka på ikon nedan för att läsa (22 sidor).

Har någon synpunkter eller vill ge input hur vi från Jägarna kontakta någon i styrelsen för Jägareförbundet eller någon person i styrgruppen. Se länk nedan på medlemmar i styrgruppen samt inplanerade möten.