Viltdata se statistik och rapportera

Välkommen till Viltdata

Viltdata – en nationell portal med områdesvis information om de jaktbara viltstammarna

Viltdata är ett webbaserat system med syfte att ge underlag till förvaltning och övervakning av jaktbart vilt. Systemet är nationellt, transparent och faktabaserat. Klicka på rubriken så kan du läsa mer varför och hur vi skall använda Viltdata.