Viltdata brevutskick

Utskickat till alla registrerade jaktlag i Olofströms skötselområde för älg och hjort

(Kolla med rapportör om rapport är gjord.)

Hej  

Jaktåret är inne på sin sista vecka och jag vill passa på att påminna om rapportering
av
övrigt vilt.

Vi är tacksamma för att Ditt jaktlag rapporterar sin avskjutning i Viltdata. Därmed bidrar Ni till att vi i Sverige har en bra och heltäckande avskjutningsstatistik av hög kvalitet.

Detta är viktigt kunskap för förvaltningen men även för att kunna motivera fortsatt jakt på olika arter. 

Observera att det är lika viktigt att slutrapportera även om jaktlaget inte skjutit något, och därmed inte heller registrerat någon avskjutning.

Du slutrapporterar genom att klicka på knappen Slutrapportera övrigt vilt på sidan Registrera fällt vilt i Viltdata.  

För att kunna slutrapportera måste Du ha fyllt i uppgifter om jaktlagets areal, kretstillhörighet och ifall ni har satt ut gräsänder, fasaner eller rapphöns under jaktåret. Även detta registrerar du på sidan Registrera fällt vilt (klicka på den blå listen Klicka här för att registrera jaktlagets årsvisa uppgifter). 

Bifogar instruktionen hur man gör, har ni frågor så återkom till mig.

Mvh

Viltdataansvarig Olofström

Michael Björkman
Tel 073-3333697