Arkiv | april, 2016

Viktig information till alla jaktlag om rapportering av småviltavskjutning

För att vi jägare ska kunna följa viltstammarnas utveckling är er rapport mycket viktig. Vi jägare har stor kunskap om viltet och skogen och det är viktigt att vi rapporterar och sammanställer den information vi har, för att öka vår kunskap om jakten och viltet.

I dagens samhälle finns också en stor efterfrågan på information. Detta gäller även uppgifter om vilt och jakt. Bra data om viltstammarnas utveckling blir därmed allt mer betydelsefull när viltförvaltningen ibland tycks falla offer för tyckande och spekulationer. Därför är det av största vikt att vi jägare kan leverera data om viltet och jakten som håller hög kvalitet och hjälper oss att förvalta våra viltstammar. Uppgifterna från ert jaktlag är därför mycket viktiga.

Så att ni ska få en bild av hur just vår krets ligger till så saxar vi här in en bild som beskriver hur respektive krets i Stockholms län ligger till i förhållande till att nå målet.

Vi vill uppmana alla jaktlag att rapportera så snart som möjligt.

Vänligen,

Jaktvårdskretsen i Österåker-Vaxholm

Läs mer

ID-spårutbildning i Almunge den 8 maj

Jaktvårdskretsen i Österåker-Vaxholm inbjuder kretsmedlemmar till en ID-spårutbildning i Almunge den 8 maj. Föreläsare och instruktör är Calle Ekström. Syftet med dagen är dels att inspirera till nya sätt att spårträna sin hund, dels att dela eftersökserfarenheter. Kursen riktar sig främst till den som har egen erfarenhet av praktiska eftersök. Programmet ser ut så här (tiderna är ungefärliga):

 

9.00: Samling i föreläsningslokalen vid vilthägnet i Almunge (vägbeskrivning:http://www.roslagensjaktvilt.se/kontakt/vagbeskrivning-almunge-vildsvinshagn)

11.30: Lunch (medtag egen förtäring)

12.00: Praktiska spårövningar i hägnen

14.00: Möjlighet att träna sin hund i vildsvinshägn.

Jaktvårdskretsen betalar hela utbildningen – den är alltså gratis. Du står för resan dit samt medhavd lunch (grillmöjligheter finns). Vill du släppa din hund i vildsvinshägnen på eftermiddagen, vilket naturligtvis är valfritt, så får man stå för den kostnaden själv. Almunge vilthägn subventionerar priset till 800 kronor.

   Det maximala deltagarantalet är 15 personer. Kretsen tillämpar principen om först-till-kvarn. Sista anmälningsdag är den 2 maj.

   Anmälan skickar du till henrik.lokind@tibble.nu Ange om du avser att släppa din hund på eftermiddagen. Vid frågor kontaktar du Henrik Lokind på redan angiven mejladress alternativt mobilen: 070 268 35 45.

Vänligen

Jaktvårdskretsen i Österåker-Vaxholm

Läs mer